EFOP-4.1.3-17-2017-00455

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00455

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 144.805.973.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

• közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által a nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága:

            Gyulai Dürer Albert Általános Iskola épülete

A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Székhelyintézménye Gyula városának központi részén helyezkedik el. 2. Sz. Általános Iskola néven működött 1948-tól 1994-ig, amikor is felvette a híres gyulai festő, Dürer Albert nevét.

Intézményünket az 1970-es években bővítették. Az összes kötelező eszközöket ebben az időszakban szerezték be, amelyeket a mai napig használunk.  Intézményünkben több használhatatlan és a céloknak nem megfelelő, leselejtezésre váró padok vannak. A székhelyintézményben az infrastrukturális adottságok fejlesztésre szorulnak. Iskolánk elavultságának mértéke gazdaságtalan működést tesz lehetővé. Nyílászárók cseréjem, padlózat cseréje, mosdók teljes körű felújítása, illetve a külső homlokzat teljes felújítása szükséges. Iskolánk jelenleg átlagosnak mondható felszereltséggel rendelkezik. Szükségessé vált a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. Jelenleg az informatika tantárgyoktatására egy elavult, korszerűtlen tanterem áll rendelkezésre. A természettudományos tárgyak oktatását segítő tanterem száma egy, amely korszerűsítésre, eszközök beszerzésére szorul. A nyelvoktatáshoz szükséges a tantermek korszerűsítése, az eszközök beszerzése. A nyelvoktatáshoz szükséges lenne a számítástechnikai terem funkciójának kibővítése nyelvi laborrá.

Bay Zoltán Tagintézmény bemutatása

A Tagintézmény Gyula peremterületén található. Régebben önálló község volt, és ezáltal zárt közösséget alkot. Falusi jellege megmaradt, mely Óvárira vonatkozik, míg az Újvári rész átmenetet képez Gyula felé. Ebben a térségben a szabadidő eltöltésére nincs lehetőség, a létesítmények hiánya miatt. Viszont található a térségben egy könyvtár, mely a felújított részönkormányzat épületében működik. Újdonság az iskola újonnan épült tornaterme. A szabadidő eltöltésének lehetősége Gyulán biztosított, de az oda való bejutás eléggé megnehezíti a szülők életét. Az iskola szerepe megnövekedett a helyi lakosok körében. A továbbtanulásra bőséges lehetőséget biztosítanak Gyula város középiskolái.

A Bay Zoltán Tagintézmény alapfeladatot ellátó, (10 osztályos) külvárosi iskola, mely jelenleg 2 épületben működik. A központi épületben a felső tagozat található. Ez az épület már a múlt században is iskolaként funkcionált. Itt kezdte meg általános iskolai tanulmányait az iskola névadója: BAY ZOLTÁN. A központi épülettel szemben található az alsó tagozat és 2 szaktanterem.

2001-től az intézmény felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását minden évfolyamon. Szaktantermek: technika és számítástechnika terem. Számítógépek modernek.

Az iskola könyvtára megfelelő állománnyal segíti a tanórai munkát és az önművelést.

Az alsó tagozatos sportudvar, befüvesített tér lehetőséget ad a testneveléshez és a szabadidő kellemes eltöltéséhez.

A tanulóink étkeztetését melegítőkonyha ebédlő és büfé is szolgálja.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Dürer Albert Általános Iskola: Ablakcsere, földszinti folyósók burkolatcseréje, homlokzati üvegtégla kibontása. Tantermek parketta felújítása.

Bay Zoltán Általános Iskola: Aláfalazás, utólagos szigeteléssel. Tantermekben parketta csere, aljzatbetonnal szigeteléssel. Közlekedő folyosó padlóburkolat cseréje. Belső ajtók cseréje, festés, javítások után. Kültéri ablakok cseréje. Elektromos hálózat felújítása.

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.