Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola fejlesztése

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-4.1.2-17-2017-00118
Projekt címe Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola fejlesztése
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00118 azonosító számú „Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola fejlesztése” című projektje magában foglalja az iskola székhely épületének átalakítását, emelet-ráépítéssel történő bővítését, energetikai hálózatának korszerűsítését, valamint az intézmény működéséhez szükséges új eszközök beszerzését, illetve egyéb járulékos beruházási elemeket. A beruházás 2019. szeptember 30-ig valósul meg. Az emelet-ráépítés, mint fő projektelem a jelenleg földszintes, kiszolgáló épületszárnyon valósul meg. Három új szaktanterem, három fejlesztő terem, könyvtár, közösségi tér, valamint dráma és színjátszó terem létesül, illetve új irodahelyiségek kerülnek kialakításra.

A bővítés eredményeként egy 373 fő kapacitással bíró, korszerű oktatási-nevelési környezet biztosító iskola jön létre Kalocsán, amely a fenti célok mellett hozzájárul az oktatás minőségének javításához, az oktatási egyenlőtlenségek és a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez, a túlzsúfoltság csökkentéséhez.

A projekt megkezdésének dátuma 2017. október 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019. szeptember 30.
Igényelt bruttó összeg 576 991 100 Ft