EFOP-4.1.2-17-2017-00005

ISKOLAFEJLESZTÉS BERCELEN

A projekt címe:    Iskolafejlesztés Bercelen

A kedvezményezett neve:   Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban részt vevő intézmény:  Berceli Széchenyi István Általános Iskola   2687 Bercel, Széchenyi út 3 .

A projekt azonosító száma:   EFOP-4.1.2-17-2017-00005

A szerződött támogatás összege:  952 330 700,- Forint

A támogatás mértéke:    100 %

A projekt befejezési dátuma:  2021. április 30.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA

Harminc köznevelési intézmény működtetői és fenntartói feladatait látja el a projekt Kedvezményezettje, azaz a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A helyi igényeket és szociális környezetet figyelembe véve került kiválasztásra a Berceli Széchenyi István Általános Iskola, melynek bővítésére és fejlesztésére kerül sor.

A beruházásnak köszönhetően 180 férőhelyes infrastrukturális fejlesztés, illetve a nevelő-oktató munkát biztosító eszközök, fejlesztőeszközök, speciális, egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó eszközök beszerzése is megvalósul.

Az elnyert pályázat elsődleges célja a minőségi nevelési-oktatási tevékenység megteremtése. Mit is jelent ez? A helyi igényekre alapozott fejlesztést, módszertani megújulást és az eszközök fejlesztését.  Azaz, a jelen kor elvárásainak megfelelő, korszerűen felszerelt tantermeket, szaktantermeket, szertárhelységeket, nyelvi labort, közösségi tereket, az alapfokú művészeti oktatáshoz szükséges termeket, illetve a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges speciális termeket.

A megvalósított projekt része Bercelen egy felújított, bővített tornaterem és iskolaudvar, amely a tanulók mindennapos testnevelésének és a helyi közösség aktív sportolási lehetőségeinek is teret biztosít.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

Konkrét fejlesztések:

- A meglévő, iskolaként üzemeltetett épületrész belső épületgépészeti fejlesztését, a víz-csatorna rendszer és szerelvényeinek cseréjét, a villamoshálózat és azok szerelvényeinek teljes cseréjét, valamint a belső burkolatok felújítását.

- A szerkezetkész másik szárny befejezésével 3 db új tanteremmel, 4 db szaktanteremmel illetve könyvtár olvasóval bővül majd az intézmény. Az osztálytermek mellett létre jönnek a tehetséggondozás és a fejlesztő foglalkozások megtartásához szükséges helységek és egyéb közösségi terek is. A projekt végén így 12 osztályteremmel és 220 férőhellyel várja majd tanulóit a megújult intézmény.

- A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében felújításra és bővítésre kerül a meglévő tornaterem. A testnevelés órák gördülékenységét segíti majd a 2 db szertár illetve a leány – fiú öltöző és vizesblokk.

- A meglévő pellet üzemeltetésű fűtési rendszert, a megnövekedett alapterület miatt, gázüzemű fűtési rendszerre építjük át.

- Felújításra kerül az iskola tetőszerkezete is.

- A kor követelményeit figyelembe véve nem maradhat el az épület akadálymentesítése sem.

- Az iskolaudvaron egy 100 m-es rekortán burkolatú futópálya segíti majd a mindennapos testnevelést.

Külön öröm, hogy a projekt részeként az infrastrukturális fejlesztés mellett a nevelő-oktató munkát biztosító eszközök, fejlesztőeszközök, speciális egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó eszközök beszerzése is megtörténhet.

13 millió Ft értékben informatikai eszközökkel bővül az intézmény.
47 millió Ft értékben bútorok és egyéb oktatási fejlesztőeszközök kerülnek beszerzésre a szaktantermekhez. Pl: laboreszközök, idegen nyelv oktatásához kapcsolódó eszközök és sporteszközök.

A projekt az Európai Regionális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:
Balassagyarmati Tankerületi Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203
E-mail: FVglioEFDPCW4gYlZYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1