Elektromos hálózatok felújítása a Bajai Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-4.1.12-22-2023-00011
Projekt címe Elektromos hálózatok felújítása a Bajai Tankerületi Központ intézményeiben
A támogatás mértéke (%) 100%
A szerződött támogatás összege 299.999.935 Ft
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerületi Központ közel 300 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás igénybevételével valósított meg nagy volumenű infrastrukturális fejlesztést, melynek keretében az érintett iskolaépületek erősáramú villamoshálózatai újultak meg az egyre fokozódó rendszerterhelés stabil és biztonságos kiszolgálása érdekében.

A fejlesztés célja a Bajai Tankerületi Központ fenntartásában lévő alábbi hat állami köznevelési intézmény erősáramú villamoshálózatának építési engedélyhez nem kötött felújítása és üzembiztonságossá tétele úgy, hogy az épületekben a digitális eszközök fokozott használatával összefüggésben egyre nagyobb volumenű rendszerterhelés kiszolgálása műszaki szempontból biztonságos módon történjen és megfeleljen a 21. század technikai és biztonsági kívánalmainak.

Érintett intézmények:

- Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

- Sugovica Sportiskolai Általános Iskola

- Bajai Eötvös József Általános Iskola

- Kalocsai Szent István Gimnázium

- Bajai Szentistváni Általános Iskola

- Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium

A projekt megvalósítása hatékonyan járult hozzá a köznevelési intézményrendszer megújulásához, a digitális oktatás működését lehetővé tevő korszerű tanulási környezet kialakításához, ami alapja az intézményi eredményesség növelésének, így járulva hozzá a minőségi oktatáshoz, neveléshez való egyenlő hozzáféréshez és a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez.

A projekt megkezdésének dátuma 2023.04.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2023.10.16.