„Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” megvalósítása a Bajai Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-3.3.5-19-2020-00045
Projekt címe Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program”megvalósítása a Bajai Tankerületi Központ intézményeiben
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerületi Központ által a „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című pályázati felhívásra benyújtott projekt célja az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 azonosító számú kiemelt projektben kidolgozott tematikus nem formális és informális programok megvalósítása az alábbi tématerületeken:

Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés

Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás

Nomád kaland

Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

A 2020/2021-es tanév június hónapjának utolsó két hetében lebonyolításra kerülő tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása az alábbi köznevelési intézmények 1 – 8. évfolyamos tanulóinak bevonásával történik:

Bácskai Általános Iskola – Bácsbokod

Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézménye – Bácsborsód

Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye – Baja

Bátyai Általános Iskola – Bátya

Dávodi Forrás Általános Iskola – Dávod

Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Dunapataj

Dusnok-Fajsz Általános Iskola – Dusnok

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskola – Fajsz

Bajai Eötvös József Általános Iskola – Baja

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája – Madaras

Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Solt

Újvárosi Általános Iskola – Baja

Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola – Kalocsa

Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola – Érsekcsanád

Garai Nemzetiségi Általános Iskola – Gara

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola - Baja

A pályázatban az élményalapú, Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban meghatározott tematikus nem-formális és informális tanulási módszerekkel valósulnak meg a célcsoport számára szervezett programok és a heti tervekben foglalt, a Nemzeti Alaptantervhez közvetlenül kapcsolódó feladatok. A tematikus nem-formális és informális tanulási módszerek középpontjában a tanulók elméleti és gyakorlati tudásának, a Nemzeti Alaptantervben foglalt kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.

A tanterem falain kívül megvalósuló programok hozzájárulnak a tanulói közösségépítéshez, a tanulók szociokulturális egyenlőtlenségeinek tompításához, a tanulók belső motivációjának erősítéséhez, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztéséhez, valamint az osztályközösségek és tanulócsoportok megerősödéséhez.

A projekt megkezdésének dátuma 2021. március 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2021. szeptember 30.
Igényelt bruttó összeg 87 192 094 Ft