EFOP-3.3.5-17-2017-00052

TEMATIKUS PROGRAMOK A BALASSAGYARMATI TANKERÜLET TANULÓI RÉSZÉRE – TÁBOROZNI EGYÜTT LENNI JÓ!

A projekt címe: Tematikus programok a Balassagyarmati Tankerület tanulói részére – Táborozni együtt lenni jó!

A kedvezményezett neve:   Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban érintett intézmények:

Rétsági Általános Iskola
2651 Rétság, Iskola tér 1. sz.

Nőtincsi Általános Iskola
2610 Nőtincs, Barátság utca 2. sz.

Nőtincsi Általános Iskola Felsőpetényi Tagintézménye
2611 Felsőpetény, Petőfi tér 1. sz.

Szentgyörgyi István Általános Iskola
2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21. sz.

Börzsöny Általános Iskola
2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 13. sz.

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola
2660 Balassagyarmat, Május 1. utca 2. sz.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola
2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17. sz.

Kiss Árpád Általános Iskola
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. sz.

Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola
2649 Dejtár iskola utca 1.

Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola Szondi György Tagiskolája
2646 Drégelypalánk, Fő út 7. sz.

Tereskei Általános Iskola
2652 Tereske, Kossuth utca 84. sz.

Őrhalmi József Attila Általános Iskola
2671 Őrhalom, Rákóczi út 33. sz.

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
2658 Nógrádsáp, Hunyadi út 2. sz.

Berceli Széchenyi István Általános Iskola
2687 Bercel, Széchenyi út 3. sz.

Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola
2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 36. sz.

Szügyi Madách Imre Általános Iskola
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. sz.

Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola
3133 Magyargéc, Rákóczi út 66. sz.

Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagiskolája
3131 Sóshartyán, Petőfi út 39-43. sz.

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola
3165 Endrefalva Béke út 4-6. sz.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.

Rimóci Szent István Általános Iskola
3177 Rimóc, Szécsényi út 1.

Ráday Gedeon Általános Iskola
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119. sz.


Együttműködő szakmai partnerek:

1. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”  c. felhívás keretében történő együttműködés.

A projekt azonosító száma:   EFOP-3.3.5-17-2017-00052

A szerződött támogatás összege:  119.999.800 forint

A támogatás mértéke:   100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Az Európai Unió oktatással és képzéssel kapcsolatos célkitűzései közt kiemelt fontossággal jelenik meg az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének kérdése; ez a köznevelés számára jelenleg olyan valós probléma, ami egyben megoldandó feladatot is jelent.
Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben (a tanév alatti szünetek száma összesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése.
A köznevelési rendszer jelenleg nem tud megfelelő megoldási lehetőséget kínálni a tanítási szünetekben a tanulók szabadidő eltöltésére.
A hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára szociális helyzetükből adódóan gyakorlatilag nem érhetők el a tanítási szünetekben megvalósuló személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek, programok.

A Balassagyarmati Tankerületi Központ, ezen célok mentén haladva, jelen projektjével határozott lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a köznevelés rendszerében nagyobb hangsúlyt kaphassanak a tanulók informális és neminformális programok. Szem előtt tartva a tanulók személyiség- és készségfejlesztését, továbbá segítséget kíván nyújtani a tanulóknak és szüleiknek a szünidő hasznos, élményekkel teli eltöltéséhez.

A projekt hosszú távú céljai:
A felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.
A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

A projekt rövid távú céljai:
- bentlakásos és napközis tematikus alkalmak megszervezése és megvalósítása,
- gyermekek készség- és személyiségfejlesztése,
- fejlődnek a pedagógusok ismeretei a képzések alkalmával,

A projekt szakmai tartalma:
Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét.
Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, különös tekintettel az alábbiakra:
- a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;
- a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;
- szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;
Az önkéntesség társadalmi jelentőségének és elterjesztésének elősegítése érdekében szükséges önkéntesek bevonása a programok megvalósításába. Az önkéntes munka keretében a programokban feladatot ellátó személyek felkészítése kötelező.
A támogatást igénylőknek lehetőséget kell biztosítani a 9-13. évfolyamos tanulók számára az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi szolgálat vállalására a szervezett foglalkozásokon.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:
Balassagyarmati Tankerületi Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203