Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása a Bajai tankerület intézményeiben

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-3.3.5-17-2017-00013
Projekt címe Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása a Bajai tankerület intézményeiben
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerülti Központ által a „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című pályázati felhívásra benyújtott projekt célja az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 azonosító számú kiemelt projektben kidolgozott tematikus nem formális és informális programok kísérleti rendszerben történő megvalósítása az alábbi tématerületeken:

Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés

Sport – Egészségre nevelés

A 2017/2018-as és 2018/2019-es tanév június hónapjának utolsó két hetében lebonyolításra kerülő tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása az alábbi köznevelési intézmények 1–7. évfolyamos tanulóinak bevonásával történik:

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye

Bácskai Általános Iskola

Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézménye

Dávodi Forrás Általános Iskola

Dávodi Forrás Általános Iskola Csátaljai Tagintézménye

Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola

Garai Nemzetiségi Általános Iskola

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Becsei Töttös Tagintézménye

A projekt eredményeként a kidolgozott tematikus programok beépülnek az iskolák pedagógiai programjaiba, továbbá a köznevelés minőségi fejlesztése valósul meg, nagy hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt megkezdésének dátuma 2018. március 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019. július 31.
Igényelt bruttó összeg 61 293 568 Ft