EFOP-3.2.5-17-2017-00029

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PÁLYAORIENTÁCIÓS ESZKÖZTÁR SZÉLESÍTÉSE, KIEMELTEN AZ MTMI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A GYULAI TANKERÜLETBEN

 

 

A projekt címe: Pályaorientációs eszköztár szélesítése, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Gyulai Tankerületben

 

A kedvezményezett neve: Gyulai Tankerületi Központ

A pályázatban érintett intézmények:
   
Gyulai Dürer Albert Általános Iskola
Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium           
Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A pályázat megvalósítási helyszínei:   

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola
(Cím: 5700 Gyula, Szent István utca 29.)

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános
Iskola Tagintézménye (Cím: 5711 Gyula, Illyés Gyula utca 1-3.)

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium (Cím: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. és Luther tér 1.)

Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri Tagintézménye
(Cím: 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 27-29.)

Mezőberényi Általános Iskola Muronyi Tagintézménye
(Cím: 5672 Murony, Ady Endre utca 5-7.)

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Cím: 5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7. és Bartók tér 2-4.)

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Cím: 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21. és Dózsa György utca 13.)

 

A projekt azonosító száma:                                   EFOP-3.2.5-17-2017-00029

 

A szerződött támogatás összege:                                         69.993.900 forint

 

A támogatás mértéke:                                                                         100 %

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:                              2019. november 30.

 

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 

A teljes életutat támogató pályaorientáció elgondolása az élethosszig tartó fejlődésen alapul. Ma Európában és Magyarországon kiemelt fontosságú, hogy minden állampolgár képes legyen teljes szakmai életútját megtervezni, elérhesse az ehhez szükséges szolgáltatásokat.

A piacgazdaságban a szakmastruktúra alakulását az individuális igények és a szakmai végzettséghez kapcsolódó munkaerő-piaci helyzet befolyásolja a leginkább. A piacképes szakmát választó fiatalok az adott szakmában szeretnének elhelyezkedni, de ha meghatározott szakmákban kevés, vagy egyáltalán nincs munkalehetőség, akkor kevesebb számú fiatal vállalja azt a kockázatot, hogy a szakmai végzettségével nem tud elhelyezkedni.

Hazánk egyik kiemelkedő stratégiai célja a felsőoktatás területén a műszaki és informatikai (STEM/MTMI) hallgatók részarányának növelése a hallgatók között, 27%-ról 40%-os arány közelébe, hiszen a jelenlegi munkaerő-piaci adatok szerint a nem megfelelő létszám veszélyezteti a gazdaságot, lassítja annak fejlődési ütemét.

A Gyulai Tankerületi Központ ezen célok mentén haladva, jelen projektjével határozott lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Szem előtt tartva a helyi munkaerő-piac igényeit, komplex, adekvát segítséget kíván nyújtani a tanulóknak és szüleiknek a pályaorientáció, életpálya tervezés területén.

A projekt hosszú távú céljai:

-       - hozzájárul a tudatos életpálya-tervezés stratégiájának kialakításához, terjesztéséhez mind a pedagógusok, mind pedig a diákok és szüleik körében,

-     - segíti a diákok önálló életre való képességeinek, kompetenciáinak fejlődését,

-       - hozzájárul, hogy a természettudományos pályák renoméja növekedjen, s több diák válassza ezt a területet továbbtanulása kapcsán,

-         - segíti az oktatási rendszerből való lemorzsolódás csökkentését,

-       - felkészít a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs, illetve kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos képességek fejlesztésére.

      A projekt rövid távú céljai:

-       - fejlődnek a célcsoport tagjainak MTMI készségei, képességei,

-       - javul a tanulók öndefiníciós képessége a pályaorientációs tevékenységek révén,

-       - felkelti az érdeklődést a természettudományos pályák iránt,

-    - fejlődnek a pedagógusok ismeretei a pályaorientációs szolgáltatások kapcsán,

-       - a szülők megismerik az életpálya-építés fontosságát,

-      - jó gyakorlatok épülnek be a közoktatás rendszerébe, a pályaorientációs szolgáltatások területén.

A projekt szakmai tartalma:

„A” modul:

a)    Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása).

b)  Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény).

c)    Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése.

d) Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása.

„B” modul:

a)     Több szakmaterületet érintő munkahelyek bemutatása.

b)    A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása.

c)     MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése.

d)    A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak).

e)     IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása.

     „C” modul:

        a)     Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs                         felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása.
        b)     Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése.

       c)     Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszköz készlet bővítése.
    d)     Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

 

 

További információ kérhető:

Gyulai Tankerületi Központ

5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36 (66) 795-242
E-mail: pmXAEHKddczQPzMt3cmiZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1