EFOP-3.2.5-17-2017-00023

PÁLYAORIENTÁCIÓ, KIEMELTEN AZ MTMI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A BALASSAGYARMATI TANKERÜLETBEN

A projekt címe: Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Balassagyarmati Tankerületben

A kedvezményezett neve: Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban érintett intézmények:

Rétsági Általános Iskola
2651 Rétság, Iskola tér 1. sz.

Nőtincsi Általános Iskola
2610 Nőtincs, Barátság utca 2. sz.

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola
2660 Balassagyarmat, Május 1. utca 2. sz.

Együttműködő cégek, vállalatok: 

Tamis Dekor Kft. (Nőtincs)
Vác és Vidéke Kft. (Vác)
V+M Kft. (Göd)
Spektíva 2000 Kft. (Rétság)
Meffert Hungária Kft. (Rétság)
Nógrádi Vegyipari ZRT. (Tolmács)
Knaus Tabbert Kft. (Nagyoroszi)
Balassa Möbel Bútoripari Kft. (Balassagyarmat)
Delta-Tech Kft. (Balassagyarmat)

Együttműködő szakmai partnerek:

1. Az EFOP-3.4.4-16 „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” c. felhívás keretében támogatásban részesülő, területileg releváns kedvezményezett felsőoktatási intézménnyel.
2. Az EFOP-3.2.13 „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” c. felhívás keretében támogatásban részesülő kedvezményezettel a módszertant illetően.
3. A GINOP 3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” c. felhívás lehatárolása miatt a helyi Pedagógiai Oktatási Központokkal.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00023

A szerződött támogatás összege: 69.213.004 forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019. november 30.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A teljes életutat támogató pályaorientáció elgondolása az élethosszig tartó fejlődésen alapul. Ma, Európában és Magyarországon kiemelt fontosságú, hogy minden állampolgár képes legyen teljes szakmai életútját megtervezni, elérhesse az ehhez szükséges olyan szolgáltatásokat.
A piacgazdaságban a szakmastruktúra alakulását az individuális igények és a szakmai végzettséghez kapcsolódó, munkaerő-piaci helyzet befolyásolja a leginkább. A piacképes szakmát választó fiatalok az adott szakmában szeretnének elhelyezkedni, de ha meghatározott szakmákban kevés, vagy egyáltalán nincs munkalehetőség, akkor kevesebb számú fiatal vállalja azt a kockázatot, hogy a szakmai végzettségével nem tud elhelyezkedni.
Hazánk egyik kiemelkedő stratégiai célja a felsőoktatás területén a műszaki és informatikai (STEM/MTMI) hallgatók részarányának növelése a hallgatók között, 27%-ról 40%-os arány közelébe, hiszen a jelenlegi munkaerő-piaci adatok szerint a nem megfelelő létszám veszélyezteti a gazdaságot, annak fejlődési ütemét lassítja.
A Balassagyarmati Tankerületi Központ, ezen célok mentén haladva, jelen projektjével határozott lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Szem előtt tartva a helyi munkaerő-piac igényeit, komplex, adekvát segítséget kíván nyújtani a tanulóknak és szüleiknek a pályaorientáció, életpálya tervezés területén.

A projekt hosszú távú céljai:
- hozzájárul a tudatos életpálya-tervezés stratégiájának kialakításához, terjesztéséhez mind a pedagógusok, mind pedig a diákok és szüleik körében,
- segíti a diákok önálló életre való képességeinek, kompetenciáinak fejlődését,
- hozzájárul, hogy a természettudományos pályák renoméja növekedjen, s több diák válassza ezt a területet továbbtanulása kapcsán,
- segíti az oktatási rendszerből való, végzettség nélküli lemorzsolódás csökkentését,
- indirekt módon javítja a szakszolgálati rendszerben biztosított továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférést,
- támogatja a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos képességek fejlesztésére.

A projekt rövid távú céljai:
- fejlődnek a célcsoport tagjainak MTMI készségei, képességei,
- javul a tanulók öndefiníciós képessége a pályaorientációs tevékenységek révén,
- felkelti az érdeklődést a természettudományos pályák iránt,
- fejlődnek a pedagógusok ismeretei a pályaorientációs szolgáltatások kapcsán,
- a szülők megismerik az életpálya építés fontosságát,
- a szülők jobban megértik gyermekeik életcéljait,
- jó gyakorlatok épülnek be a közoktatás rendszerébe, a pályaorientációs szolgáltatások területén.

A projekt szakmai tartalma:
„A” modul – tanórához köthető tevékenységek:
a)  Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása).
b)  Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény).
c)  Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése.
d)  Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása.

„B” modul – tanórán kívüli tevékenységek:
a) Több szakmaterületet érintő munkahelyek bemutatása.
b) A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása.
c) MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése.
d) A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak).
e) IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása.

„C” modul – a tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:
a)  Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása.
b)  Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése.

 „D” modul – a tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:
b) Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszköz-készlet bővítése.
c) Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:
Balassagyarmati Tankerületi Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203
E-mail: fUgbNvKzl2NDYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1