Digitális környezet fejlesztése a Bajai Tankerületben

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-3.2.3-17-2017-00036
Projekt címe Digitális környezet fejlesztése a Bajai Tankerületben
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerülti Központ EFOP-3.2.3-17-2017-00036 azonosító számú „Digitális környezet fejlesztése a Bajai Tankerületben” pályázat célja IKT eszközökkel támogatott oktatással a tanulók motivációjának elősegítése, a tanítás-tanulási folyamat eredményességének növelése, a digitális oktatás színvonalának minőségi javítása. A projekt keretében beszerzésre kerülő IKT eszközök és módszertani csomagok elősegítik a matematikai és természettudományi kompetencia és a szövegértés fejlesztését, a kreativitás és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatását.

A pályázatban résztvevő intézmények:

Bajai Eötvös József Általános Iskola

Kalocsai Szent István Gimnázium

Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola

A projekt céljainak megvalósítását elősegítik a digitális eszközök és digitális módszertani csomagok beszerzése, pedagógus továbbképzések és szakmai napok szervezése.

A projekt eredményeként a kidolgozott tematikus programok beépülnek az iskolák pedagógiai programjaiba, továbbá a köznevelés minőségi fejlesztése valósul meg, nagy hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt megkezdésének dátuma 2018. március 1.
A projekt befejezési dátuma 2021. február 28.
Igényelt bruttó összeg 109 869 889 Ft