A Bajai Tankerületi Központ „Együtt- tanulunk” című projektjének célja a két gyógypedagógiai intézményében a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelés-oktatáshoz kapcsolódó szakmai megújulás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat fejlesztése.

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-3.1.6-16-2017-00037
Projekt címe Együtt- tanulunk
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A szerződött támogatás összege 89.503.400 Ft
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerületi Központ „Együtt- tanulunk” című projektjének célja a két gyógypedagógiai intézményében a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelés-oktatáshoz kapcsolódó szakmai megújulás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat fejlesztése.

A projekt keretében eszközfejlesztés, sérülés-specifikus módszertani- és AAK eszközök használatához kapcsolódó továbbképzések, jó gyakorlat adaptáció, horizontális munkacsoportok létrehozása és működtetése, intézményi rehabilitációs pedagógiai programok továbbfejlesztésére, work-shopok és szülősegítő programok (szülőklub, konzultácó) megvalósítása történik az alábbi két feladatellátási helyen:

  • Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
  • Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A fejlesztés közvetlen hatása a bevont tanulók életminőségének javulása, oktatási esélyeinek kiegyenlítése, a legmodernebb szakmai szolgáltatások nyújtása számukra. A pedagógusok módszerkompetenciái fejlődnek a projekt során, látens hatásként lehet értékelni a szakmai kapcsolatok elmélyítését, a szakmai hálózat bővülését.

A szakmai teamek irányításával az intézmények pedagógiai programjainak módosítása megtörténik, így az innovatív elemek beépítésének segítségével hosszútávon fenntartható fejlődési folyamat indul el. A szakmai teamek egyúttal intézményközi fejlesztőcsoportok is, így az egyes tantestületek közötti kapcsolat interaktívvá válik.

A projekt megvalósítása a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő, illetve közvetve érintett intézmények közötti együttműködés elősegítését teszi lehetővé az inkluzív nevelés megvalósítása, a pedagógiai gyakorlataik megújítása és a gyermekek képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás elősegítésével.

A projekt megkezdésének dátuma 2018. május 1
A projekt  befejezési dátuma 2021. szeptember 29.