EFOP-1.3.9-17-2017-00064

ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ENDREFALVI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A projekt címe: Iskolaközpontú helyi együttműködések az Endrefalvi Móra Ferenc Általános Iskolában

A kedvezményezett neve:   Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban érintett intézmények:  Endrefalvi Móra Ferenc Általános Iskola
3165 Endrefalva, Béke út 4-6.

Konzorciumi partner: Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Együttműködő partnerek: 

Polgárőr Egyesület Endrefalva
Endrefalva Római Katolikus Plébánia
Endrefalva Iskoláért Alapítvány

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00064

A szerződött támogatás összege: 74.696.047 forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020. január 31.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt hosszú távú céljai:
A fejlesztés legfontosabb hosszú távú célja, hogy az Endrefalvi Móra Ferenc Általános Iskolában olyan mozgalmas közösségi élet valósuljon meg, amely a település egészét megmozgatja, és az iskolán túlmutató közösségformáló hatást generál. A legerősebb közvetlen hatás az iskolán belül és a családok körében várható, de a projekt alapvető célja, hogy a település egészére kiterjessze ezeket a pozitív változásokat. Központi gondolata a pályázatnak, hogy minél közelebb hozza a helyi lakosokat, szereplőket és az iskolai közösségi életet.
Fontos hosszú távú cél, hogy az intézmény ne csak egy általános iskola legyen, hanem egy olyan intézmény, ahol a minőségi oktatás, nevelés mellett széles körű közösségi élet folyik, aktív együttműködések jönnek létre, amelyek a településen mindenki számára elérhetők. További cél, hogy az iskola jó példát mutasson a nyitottság és a befogadás tekintetében.

A projekt rövid távú céljai:
A projekt legerősebb közvetlen hatása az iskolán belül és a családok körében várható, de a fejlesztés alapvető célja, hogy a település egészére kiterjessze ezeket a pozitív változásokat. A pályázat központi gondolata, hogy minél közelebb hozza a helyi lakosokat és az iskolai, közösségi életet.
Cél továbbá, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minősége javuljon, hátrányaik csökkenjenek, továbbtanulási esélyeik növekedjenek. A pedagógusok a továbbképzéseken elsajátított új, korszerű pedagógiai ismeretekkel segítsék a tanulók képességeinek kibontakozását. Javuljon a szülők és az iskola partneri kapcsolata.
Elvárt eredmények: a hátrányos helyzetű tanulók esélyei növekednek, a továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciákat megszerzik, képességeiket jobban kibontakoztatják.
A pedagógusok, a társadalmi környezet és a szülők kapcsolattartása, nagyobb mértékű bevonása is e folyamatokat segítheti.
Az általános iskola már a korábbiakban is kiemelt feladatként kezelte az óvodából az iskolába való átmenetet – így már több éve működik a nagycsoportos óvodások részére iskolai előkészítő program. A pályázat segítségével ezen foglalkozások, találkozások száma is növekedne, az iskola és az óvoda pedagógusai közösen vesznek részt a szervezett képzéseken.

A projekt szakmai tartalma:
Kötelezendően megvalósítandó tevékenységek:
- Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása. (Zárd a napot futással – 5 alkalom/tanév, Sportnap – 1 alkalom/tanév, Napközis sportdélután – 10 alkalom/tanév)
- Hagyományőrző tevékenységek. (Pl.: szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport közös előkészítése és megvalósítása – 6 alkalom/tanév)
- Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (Főzőszakkör – 10 alkalom/tanév, egészség életmód klub – 10 alkalom/tanév, előadássorozat – 6 alkalom/tanév)
- Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása. (Tudatos pénzügyek a családban – 10 alkalom/tanév)
- Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (természetjáró túrák – 6 alkalom/tanév, Természeti és tudományos filmklub – 10 alkalom/tanév)
- Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül. (Családok felzárkóztatása, tehetséggondozás önkénteseken keresztül – 10 alkalom/tanév)

Választható tevékenységek:
- Tapasztalatcsere, műhelytalálkozók (Tapasztalatcsere, megszerzett ismeretek elmélyítése, kommunikáció, szakmai vita, párbeszéd stb. – 6 alkalom/tanév)
- Konzorciumi partnerek felkészítése (befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi-, térségi szereplők (ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők stb.) a nevelési folyamatokba való belépéshez – 6 alkalom/tanév).

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.