TERÁPIÁS CENTRUM A HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉRE

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-4.1.6-16-2017-00015
Projekt címe TERÁPIÁS CENTRUM A HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉRE
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerületi Központ 492,57 millió forint összegű európai uniós támogatás igénybevételével valósít meg nagy volumenű infrastrukturális fejlesztést a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő nevelés- oktatást végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A fejlesztés célja egy újonnan épített, 1344 m2 hasznos alapterületű terápiás centrum és raktárépület létrehozása az intézményben ellátott súlyos, halmozott fogyatékossággal élő, sérült gyerekek és fiatalok megfelelő színvonalú, korszerű környezetben történő ellátása érdekében.

A Bajai Tankerületi Központ EFOP-4.1.6-17-2017-00015 azonosító számú „Terápiás centrum a hátrányok enyhítésére” című infrastruktúra-fejlesztési projektje magába foglalja a meglévő intézmény új épülettel történő bővítését, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzését.

A fejlesztés keretében - új terápiás fejlesztő eszközökkel és bútorokkal felszerelt - négy csoportszoba, két egyéni fejlesztő szoba, terápiás szobák és tornaszobák létesülnek a szükséges kiszolgáló egységekkel együtt. A fejlesztés lehetővé teszi a súlyos, halmozottan sérült gyermekek és fiatalok fejlesztő nevelését, ezzel segítve az ellátottak alapvető életszükségleteinek minél önállóbbá tételét.

A projekt hozzájárul az ellátottak inkluzív, méltányos, minőségi neveléséhez és oktatásához való hozzáférésének javításához, a nevelési – oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt megkezdésének dátuma 2019.01.01.
A projekt befejezésének dátuma 2021.03.31.
Igényelt bruttó összeg 492.569.173 Ft