A Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskolában szakmai napot és előadásokat tartottak diagnosztikus mérések fejlesztése témában 2023. április 19-én

A 2023. április 19-én megrendezésre kerülő szakmai nap nyitányaként az intézmény igazgatónője, Molnárné Kis Erika köszöntötte a résztvevő igazgatókat, tankerületi munkatársakat és mutatta be intézményét történeti távlatokban is.

A jelenlévők betekintést kaphattak az intézményben zajló Komplex alapprogram működéséről, melynek gyakorlati megvalósulását a délelőtt folyamán meg is tapasztalhatták. A tanítási órák első felében a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény igazgatók, valamint a tankerületi központ munkatársai bemutató órákon vehettek részt öt helyszínen két alsós és három felsős osztályban. Az órák közül magyar, angol és történelem órákon a Komplex Intézményi Program és a Differenciált Feljesztés Heterogén Tanulócsoportban nevű programokkal ismerkedhettek a jelenlévők.

A tanítási órák második felében az életvitel alapú, a testmozgás alapú, a digitális alapú, és a művészetalapú alprogramokat tanulmányozhatták,valamint a robotika világába is bepillantást nyerhettek a résztvevők három alsós és két felsős osztályban.A délelőttre jellemző volt, hogy a tanulók remek hangulatban, tudásuk legjavát tudták adni a különböző feladatokban képességek, lehetőségek, családi háttérre való tekintet nélkül. Jól látható volt, hogy az intézmény pedagógusai elkötelezettek a programok megvalósításában, lelkiismeretesen készülnek a különös felkészülést igénylő óráikra, melyek eredményeit látthatták a jelenlévők.  

A délutáni programban prof. Dr. Csapó Benő tartott előadást a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának vezetőjeként a " Diagnosztikus mérések fejlesztésének" elméleti hátteréről, majd az eDia program gyakorlati használhatóságát mutatta be a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és AMI pedagógusa Munkácsi Ildikó és a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI pedagógusa Nyolczas Edina tanárnők, a délutánra további érdeklődő pedagógusokkal kiegészült hallgatóságnak, szakembereknek.

Összeségében leszögezhetjük, hogy egy szakmailag rendkívül tartalmas, a jövő iskolája felé tett lépéssel gazdagodhattak a több mint száz főt számláló szakmai nap résztvevői a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Az igazgatónőnek és valamennyi munkatársának ezúton is köszönetet mondunk a lebonyolításért!

További munkájukhoz sok erőt, egészséget és sok-sok csillogószemű diákot kívánunk!