A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. 12. 01.

Hatvani Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény a Projekt zárásáról

A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 483 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A projekthez 61 millió forint többletforrást ítéltek meg, amelyből az EFOP 17 millió forintot, a magyar költségvetés pedig 44 millió forintot biztosít.

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését. A projekt biztosítja a tanulók fejlődését és hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók minőségi, hatékony körülmények között tanulhassanak.

 

A projektben a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény újult meg. A projekt a Széchenyi 2020 programban, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

 

Az intézmények infrastrukturális fejlesztése összesen három épületet érintett.

 

Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI

Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 67. szám alatti épületen tetőablakokat építettünk be, a tetőzete cseréltük, és teljes villamos hálózatot korszerűsítettük. A falakat vízszigeteléssel láttuk el. A fűtést korszerűsítettük, új hőleadókat szereltünk fel. Az épületet kifestettük, az udvarra térburkolatot fektettünk le, felújítottuk a játszóudvart. Az akadálymentesítés érdekében mozgássérült parkolót és mosdót építettünk. A külső homlokzat lélegző vakolatot és festést kapott.

Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 75. szám alatti épület tetőzetét megújítottuk. Az épület teljes villamoshálózatát felújítottuk. A fűtéskorszerűsítés során új hőleadókat szereltünk fel. Udvari csapadékvízelvezető rendszert építettünk ki, emellett a járdát leköveztük. Az épület belső festését elvégeztük, a mosdókat felújítottuk. Az udvarra új kültéri játszóelemeket építettünk, gyepszőnyeggel fedtük a sportudvart, és egy távolugró pályát is kiépítettünk. A külső homlokzaton vakolatjavítást és festést végeztünk el.

A kivitelezés bruttó költsége a két gyöngyösi épületre: 265 626 640 Ft

 

Hatvani Lesznai Anna EGYMI

Fűtési rendszert teljesen átalakítottuk. Teljes elektromos felújítást végeztünk el. Minden tanterembe laminált padlóburkolatot fektettünk le. A folyosókat és lépcsőket csúszásmentes PVC-vel burkoltuk. A belső nyílászárókat kicseréltük és az épület teljes belső festését is elvégeztük. A mosdókat felújítottuk, és akadálymenetes mosdót is kialakítottunk. A víz-csatornahálózat teljesen megújult. Akadálymentesítést is végeztünk, akadálymentes parkolót alakítottunk ki. Az épület egyes részeit érintő vizesedését megszüntettük. A lépcsőházban nyílászárókat is cseréltünk.

Kivitelezés bruttó költsége a hatvani épületre: 231 406 305 Ft

 

A projekt eredményét 257 súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek élvezheti.

 

A projekt időtartama: 2019. 05. 01. – 2022. 12. 01.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósította meg.

Azonosítószám: EFOP-4.1.6-16-2017-00016

Összköltség: 544 386 105 Ft

Támogatás mértéke:100%


További információ:

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: BSJlcSbV9M0cmIGZRzaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

www.kk.gov.hu\hatvan\projektek


  

2021. 09. 23.

Hatvani Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény Frissítése

A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 500 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények tervezett infrastrukturális fejlesztése lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

A pályázat keretében a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastruktúrája újul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás megteremtéséhez.

Az intézmények infrastrukturális fejlesztés három épületet érint. Eredményeként megvalósul fűtés – és villamoshálózat korszerűsítés, új tetőszerkezet kialakítás, akadálymentesítés, vízszigetelés, belső festés, burkolatcsere, belső nyílászáró csere, sportudvar kialakítás.

 

A projekt kezdete 2019. 05. 01., tervezett befejezése 2022. 04. 01.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.

Azonosítószám : EFOP-4.1.6-16-2017-00016

Támogatás összege: 500 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: zCSaB4ZjNNaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==


Sajtóközlemény a projekt indításáról

2019. 05. 01.

Hatvani Tankerületi Központ

A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

 

A Hatvani Tankerületi Központ 483,389 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények tervezett infrastrukturális fejlesztése lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

 

A pályázat keretében a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastruktúrája újul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

 

A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás megteremtéséhez.

 

 Az intézmények infrastrukturális fejlesztés három épületet érint. Eredményeként megvalósul fűtés – és villamoshálózat korszerűsítés, új tetőszerkezet kialakítás, akadálymentesítés, vízszigetelés, belső festés, burkolatcsere, belső nyílászáró csere, sportudvar kialakítás.

 

A projekt kezdete 2019. 05. 01., tervezett befejezése 2021. 01. 31.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.

 

Azonosítószám : EFOP-4.1.6-16-2017-00016

Támogatás összege: 483 389 599 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\hatvan\projektek oldalon olvashatnak.

 

 

 

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: ZZAYbAB9JMcZQR5rQaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==