Az Észak-Pesti Tankerületi Központ pályázatot hirdet a 1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53. szám alatti Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola büféjének bérbeadására üzemeltetési kötelezettséggel

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján az 1521/2020. (VIII.14. ) Korm. határozat 4. pontjára tekintettel egyfordulós nyilvános pályázat útján kívánja bérbe adni az általa működtetett Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola (1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53.) épületében üzemelő iskolai büfét.