Érsekvadkerti sikerek a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóján.

Kezdetek
A CsepPet (Cseperedő Petőfisek) színjátszó csoport 2013-ban egy pályázat kapcsán alakult Fontányi Andrea tanítónő vezetésével az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskolában. A szakkör létrehozásának célja az volt, hogy a 7-8 éves gyerekek megismerkedjenek a drámapedagógia alapjaival, ezáltal fejlődjön személyiségük, improvizációs és előadói képességük, gyarapodjon szókincsük, pozitív viszonyt alakítsanak ki a magyar nyelv és irodalom, a színházi kultúra iránt. A közös alkotás során fejlődött együttműködő készségük, kapcsolatteremtő- és kommunikációs képességük, megtanulták tisztelni társaikat, igazi kis közösséggé alakultak. Bár 2014-ben a pályázati támogatás megszűnt, a megkezdett munkát folytatták, sőt - a heti egy szakköri óra mellett - mertek nagyot álmodni, és beneveztek az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatójára, ahol már az első két alkalommal ezüst minősítést kapott a csoport. Sokat tanultak az ott fellépő, nagy múltú társulatok előadásából, a szakmai zsűri tanácsaiból. Ebben a tanévben felső tagozatossá vált az alapcsapat, és az elsősökből álló utánpótlás is megkezdte munkáját: a CsepPet immár két csoportban dolgozik, felkészítőként a csapathoz csatlakozott Huszár Krisztina tanítónő is.

CsepPet (Kicsik)
Az iskolában a 2014-ben felmenő rendszerben bevezetett emelt szintű művészeti oktatás lehetővé tette, hogy a legkisebbek már heti két órában (tanórán és szakkörön) ismerkedjenek a színjátszással. Az alapcsoporttal sem szűnt meg a kapcsolat: a tanév során be-benéztek az elsősök szakköreire, példájuk motivált, önbizalmat adott, majd hármójuk szereplése a kicsik darabjában tovább erősítette a két csoport közötti kohéziót.
Az emelt szintű rajzórákon, a tehetséggondozó szakkörökön végzett munka komplexszé tette a személyiségfejlesztést, tovább erősítette a közösséget. Ez a kis csapat a tanév során egyéni vagy csoportos alkotásaikkal hat első, egy második és két különdíjat nyert képzőművészeti pályázatokon.

Irány Pécs!
2017 áprilisában a Petőfi Napokon lépett először színpadra a CsepPet (Kicsik). "Te, Laci" című darabjukban Petőfi Sándor ismert költeményét (Arany Lacinak) dolgozták át, formálták saját magukra. Az itt szerzett első pozitív élmények után felgyorsultak az események: a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóján a szakmai zsűri arany minősítéssel jutalmazta a darabot, többek között kiemelve a közösségi színjátszást, és a gyerekek szép beszédét, a dramaturgiát.
Igazi jutalomjáték volt a regionális találkozón a remek, tapasztalt csoportok közötti szereplés. Az élesszemű zsűrinek is feltűnt még a színpadbejárás során, hogy az összetartó, egymásra figyelő kis közösség ünnepként éli meg ezt a fellépést.  A játék öröme, a gyerekek színpadi eszközhasználata, színpadi jelenléte nem várt sikert hozott: a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége meghívta a csoportot a pécsi országos fesztiválra, akik így életre szóló élmény előtt állnak. Meglepetést már csak az okozhatna, ha a kis művészek csoportosan készített alkotását is beválogatnák a fesztivál kísérő rendezvényeként összeállított képzőművészeti kiállítás anyaga közé.
A fellépések, a siker gyorsan összekovácsolta a szülői közösséget is, akik támogatása nagy segítség a csoport számára.