Iskolaépület felújítás az Ádándi Fekete István Általános Iskolában

Kedvezményezett:                      Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                               Iskolaépület felújítás az Ádándi Fekete István Általános Iskolában

Projekt azonosító száma:           3347300040

Támogatói okirat azonosítója:    3365854367

A támogatás összege:                7.620.470 Ft

Támogatás intenzitása:              100 %

Projekt megvalósítás ideje:        2022.05.02.-2023.09.30.

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

Ádándi Fekete István Általános Iskola; 8653 Ádánd, Széchenyi utca 8.

 

Projekt célja:

A projekt célja az ádándi köznevelési infrastruktúra fejlesztése, mely közvetlenül járul hozzá az Ádándon és a környező kistelepüléseken élő kisgyermekes, vagy letelepedni vágyó családok életének jobbá tételéhez.

 

Projekt részletes szakmai tartalma:

A fejlesztés keretében az iskola étkezőjének padozata került korszerűsítésre:

  • 47 négyzetméteres ebédlő lábazatára minimum 10 cm magas kisérő burkolat került felragasztásra
  • Az ajtók alatt és a két étkezőrész között burkolatváltó profil lett beépítve
  • Az új padlóburkolat síkja a szomszédos étkező helyiség és az előtér helyiség síkja között helyezkedik el

A padlóba a vasalt aljzatbetonra helyezett bitumenes vízszigetelést és a fal alatt lévő szigetelést össze kellett dolgozni rendszermegoldással. A kihordott tükörre kavicságy került, majd vasalt aljzat. A kavicságyba drain-rendszert helyeztünk el, melyet a homlokzaton kiszellőztettünk, annak érdekében, hogy a talajpára nyomását csökkentsük. A szigetelésre hőszigetelő réteg került, majd PE fólia, mely a peremek mentén felhajtott és a hézagok mindenütt tömítettek! A perem mentén dilatációs csíkot került elhelyezésre.

Az iskolának helyet adó helyi védettség alatt álló XVIII. században épült barokk kúria épület a fejlesztés révén korszerűsödött és javult az állaga.