2018. november 16. napján megtartotta alakuló ülését a Tatabányai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa.

Az összesen 8 állandó tagból álló, az állami köznevelési feladatok tekintetében a fenntartói döntések meghozatalában, megalapozottságának elősegítésében véleményezői javaslattevői jogkörrel rendelkező testület első ülésén 3 napirendi pontot tárgyalt, melynek keretében elfogadta ügyrendjét, véleményezte a tanácsi titkár személyére tett elnöki javaslatot, valamint felállította az állandó munkacsoportként működő antiszegregációs munkacsoportot.

A tanács valamennyi tagja egyetértett abban, hogy a testület felállítása és működése kiváló lehetőség arra, hogy az oktatáspolitikai célok fenntartói meghatározására az egyes helyi, térségi társadalmi, gazdasági vagy szociális érdekek figyelembevételével, azokkal összhangban kerüljön sor.

A Tankerületi Tanács állandó tagjainak névsora, a tagok szakmai önéletrajza a Kapcsolódó anyagoknál megtekinthető.

1/2018. (XI. 16.) - A Tatabányai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje