Közlemény a Siófoki Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévének első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A Siófoki Tankerületi Központ a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a csatolt közleményt teszi közzé.

Közlemény letöltése