INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS AZ IGALI BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert az Igali Batthyány Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
Az elnyert támogatás összege 590 327 689 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2017.09.01. – 2022.09.30. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00038
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 A projekt tartalma

A tervezett fejlesztés célja, hogy intézményünk kapacitáskihasználtsága bővüljön. A több funkciós közösségi tér alkalmas a művészeti nevelés, sport és egyéb közösségformáló események megrendezésére. Javasolt megoldás a jelenlegi padló elbontása és a teljes padlószint lesüllyesztése a lehetséges mértékben, ez által a belmagasság növelése. A tervezés során az akadálymentesítési szempontokat is figyelembe kell venni nem csak a megközelítésnél, hanem a burkolat kialakításánál is. A tér megközelítése nem csak a régi épületből, hanem az udvar felől is történhet.

A tornaterem korszerűsítésével egészséges, biztonságos körülményeket teremtünk a mindennapos testnevelés feltételeinek és a szabadidős sporttevékenység lebonyolításának. Elsődleges fontosságú a magastető felújítása, a hőszigetelésének megoldása és a külső nyílászárók cseréje a mai energetikai követelményeknek megfelelően. Korszerű sportpadló kialakítása, falburkolatok cseréje vagy új kialakítása, sporteszközök beszerzése, megfelelő tárolók kialakítása.

A jelen kor követelményeinek megfelelő természettudományos szaktanterem kialakításával a tanulók természettudományos ismereteit, kompetenciáit szeretnénk erősíteni színvonalas oktatás keretein belül.

Mobil informatika terem és nyelvi labor kialakításával régóta dédelgetett álmunk válna valóra. A játszóterünket 4 éve a Fogyasztóvédelmi Hatóság lezáratta, így azt használni nem tudjuk. Ez mindennapos probléma a jó idő beköszöntével, hiszen a gyerekek nagyon kicsi helyre vannak összeszorítva. Javasolt megoldás egy játszótér kialakítása a nagyobbak számára kiegészítve mászófallal is. Ülőhelyek, valamint kinti sporteszközök elhelyezését, rögzítését is meg kell oldani.

A kültéri játszótér és műfüves pálya kialakításával a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése valósulna meg.

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken 

 Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 1 425 m2  

Monitoring mutatók:

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 300 fő 

Cél elérési dátuma: 2022.09.30   

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.