Ismét szakmai konferenciát rendezett a Balassagyarmati Tankerületi Központ

A tavalyi sikeres szakmai konferencia után, mely a digitális oktatás kihívásai témakört érintette, idén ismét aktuális témát választott a Balassagyarmati Tankerületi Központ. Április 25-én újra megtelt a balassagyarmati Megyeháza díszterme érdeklődő pedagógusokkal.


Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató asszony megnyitó beszédében elmondta, hogy az információs társadalom időszakának küszöbén egyre többet hallunk a megújuló iskoláról, az átalakuló oktatásról, a tanítási-tanulási folyamat célját és tartalmát érintő kihívásokról. Gyakran elhangzik az innovatív jelző is, amikor kreatív, alkotó kedvű pedagógusokról, a hagyományos frontális oktatástól eltérő didaktikáról, új pedagógiai módszerekről beszélünk. Ebből a megújításra való törekvésből nem maradhatnak ki a Balassagyarmati Tankerületi Központ intézményeiben oktató-nevelő munkát végző pedagógusok sem, ezért a Tankerületi Központ vezetése úgy gondolta, hogy saját intézményeiben szólítja meg a pedagógusokat, pályázatot hirdet az innovatív módszerek felkutatására.


Igazgató asszony azt is kiemelte, hogy a „Z generációs” gyermekek oktatása újabb kihívás a pedagógusoknak, hiszen ezek a diákok már úgy érkeznek az iskolapadba, hogy rendelkeznek bizonyos ismeretekkel, a digitális világnak köszönhetően pedig minden információt könnyen elérhetnek. Ők meg akarják érteni és át akarják élni azokat a dolgokat, melyekről tanulniuk kell, épp ezért igénylik, hogy hatékony rendszerben, érdekes, interaktív órákon fejlődhessenek. A Z generáció „kezelésén” túl szintén fontos feladat a térségben a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelés-oktatása is. De egy-egy új módszer – ha nem is teljes egészében adaptálható -, adhat ötleteket, ami más összetételű tanulói közösségben is alkalmazható, ami előrevisz, ami hatékonyabbá teszi az ott folyó munkát.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, majd Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel a témát érintően.
A köszöntők után a Tankerületi Központ által kiírt pályázatra érkezett pályamunkák közül a nyertes ötletek bemutatására került sor:


• „Kalandmatek” – Herczegné Mandák Katalin (Berceli Széchenyi István Általános Iskola)
• Internetes gyakorlóoldalak és saját készítésű videók használata a matematika oktatásában – Hegedűs Csaba (Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium)
• A szabadulódoboz – Barna Tamás (Mosoly EGYMI)
• Phone Dictionary, azaz a szótár, mely mindig veled van – Nádházy Albert (Berceli Széchenyi István Általános Iskola)
• Angol nyelvi módszertani ötletek egyes igeidők tanításához – Pálmány Tímea (Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
• Osztálykvíz – Szeghy Réka (Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola)


A pályázatok bemutatásával, a konferencia szervezésével az volt a Tankerületi Központ célja, hogy a tanórákhoz vagy tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódóan a pályázók minél több olyan innovatív módszert, technikát ajánlhassanak, népszerűsíthessenek, melyekkel segítik a Tankerületi Központ többi pedagógusát munkájuk során. Irányt és lehetőséget mutassanak mindenki számára, hogy a tanítás-tanulás folyamatát miképpen lehet megváltoztatni, hogyan lehet a tanulók érdeklődését felkelteni, milyen változásokon keresztül vezethet el az út a sikerhez tanulónál és pedagógusnál egyaránt.

A felvetődött kérdéseket az előadásokat követően 4 szekcióülésen vitatták meg a résztvevők.