Tájékoztatás az iskolák 2020. júniusi működéséről

A 2020. június 2-án hatályba lépő, az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V.22.) Korm. rendelet értelmében 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek a nevelési-oktatási intézmények.

2020. június 2. és 2020. június 26. között az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő valamennyi iskola megszervezi saját tanulói számára - szülői igények alapján - a tanulók felügyeletét.

A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.