„Gyakorló iskolák infrastrukturális fejlesztése” című
EFOP-4.2.3-22-2022-00011 azonosítószámú
„Együtt a jövő pedagógusaiért” – gyakorló iskoláink infrastrukturális megújítása, fejlesztése

A projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

Projektidőszak: 2022.09.04-2023.08.31.

Projekt költségvetés: 500 000 000 Ft, mely 100% mértékű, vissza nem térítendő támogatás

A projekt kedvezményezettje: Kaposvári Tankerületi Központ

A projekt megvalósítási helyszíne a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 7400 Kaposvár, Béke utca 75.

A projekt célja: a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (KCSVMG) gyakorlóiskola valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerének, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása.

A tervezett fejlesztésekkel vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, csökkentve ezzel a pedagógushiányt.

A fejlesztés indokolt, mivel

  • A KCSVMG intézmény megalakítása óta részt vesz a pedagógus hallgatók gyakorlati oktatásában,
  • A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 4. mellékletében foglaltak szerint létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenleg is ellátja a MATE Kaposvári Campusa tanító, tanár és gyógypedagógus hallgatóinak gyakorlati képzését.
  • Megállapodás alapján működik együtt a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, a pedagógusjelöltek gyakorlati felkészítésének módszertani fejlesztésében, gyakorlati tapasztalatainak megosztásában.
  • Rendelkezik az együttműködéshez szükséges pedagógus (felelős vezető, vezető pedagógus) feltételekkel. A 2021/2022-es tanévben több mint 288 fő tanító és gyógypedagógus szakos és 7 fő tanár szakos hallgató végezte gyakorlatát az intézményben.
  • Rendelkezik az együttműködés megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételekkel, azonban a hallgatói gyakorló terek, a pedagógushallgatók által használt eszközök hiányosak vagy elavultak, az építmény állaga megújításra, korszerűsítésre szorul.

A pályázat keretében tervezett fejlesztés megvalósulásával a KCSVMG intézmény képessé válik a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési-oktatási környezet magasszintű biztosítására, különösen a tanulást segítő és a közösségi terek tekintetében.

Jelen pályázat konzorciumi együttműködési megállapodással jött létre. A konzorcium tagja a Kaposvári Tankerületi Központ és a Belső-Pesti Tankerületi Központ. Az együttműködés alapja a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium között kialakult, a hallgatói gyakorlati képzést szolgáló pedagógiai együttműködés.

A fejlesztés eredményeként az intézmény 28 db tanterme és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, folyosók, tanári szobák felújítása valósul meg. A tantermek új digitális eszközökkel, korszerű tanulói és tanári asztalokkal, székekkel, a taneszközök tárolására alkalmas szekrényekkel bővülnek. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a korszerű hallgatói munkaállomás kialakulásához, elősegítve ezzel a pedagógusképzés eredményességét, a pedagógusi pálya iránti érdeklődés és elkötelezettség növekedését.