Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatói pályázati kiírása

Az Emberi Erőforrások Minisztere a KözaIkaImazottak jogáIIásáróI szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § aIapján páIyázatot hirdet a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgalat Főigazgató (magasabb vezető) beosztás eIIátására.

A páláyázati kiírás teljes anyaga letölthető .pdf formátumban a kapcsolódó anyagok közül, valamint elérhető az alábbi linken is:

Kozigallas.hu