A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján készített felhívás a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratására vonatkozóan.

A felhívás szövege a mellékletben megtekinthető.