A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15—16-án (csütörtök, péntek), 8.00 órától 18.00 óráig.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beiratkozás a fenti időtartamon belül, az általános iskola által — a járványügyi szempontok figyelembevételével — készített beosztás szerinti időpontban történik.

A 19/2021. (III.l0.) EMMI határozat értelmében általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A hivatalos felhívás és annak teljes szövege a kapcsolódó anyagoknál található .pdf állományban olvasható!