EFOP-3.1.8-17-2017-00187

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Projekt címe: Együtt, testvérként a Bárczi Sulival.

Szerződött támogatás összege: 14 999 308 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.január 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában pályázati támogatást nyert el, az Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program A” komponensének megvalósítására. Projektpartnere Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”, Szatmárnémeti, Romániából.

Általános iskolánk tanulásban- és értelmileg akadályozott tanulók, illetve autista gyermekek nappali rendszerű nevelését, oktatását látja el 1-8. évfolyamig. Iskolánkban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma folyamatosan növekszik. A hátrányos helyzetből származó lemaradásokat szakszerű, a tanulók társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai attitűddel és módszerekkel, a szülőkkel, támogató szervezetekkel partnerként együttműködve igyekszünk ellensúlyozni.

Pályázat megvalósításával szeretnénk hosszú távú testvérintézményi együttműködést kialakítani a testvériskolai partnerünkkel, amely lehetőséget biztosít a diákoknak az általuk megismert élethelyzetektől, lakókörnyezetüktől és miliőjüktől egészen eltérő környezetben élő és gondolkodó társakkal megismerkedni, tapasztalatot cserélni, másfelől a projekt keretében megtartott foglalkozásokkal jelentősen hozzájárulunk a tanulók szociális, kommunikációs, életviteli, logikai és helyzet felismerési készségeinek, kompetenciáinak fejlesztéséhez.

A közös programok megvalósulásának köszönhetően lehetőségünk nyílt a résztvevő hátrányos helyzetű, de nem fogyatékos gyerekek és a többségében sajátos nevelési igényű tanulók körében is életvezetési képesség fejlesztésére, a felzárkóztatásra, hozzájárulva a diákjaink szociális, és empatikus képességeinek fejlesztéséhez, és az iskolai sikeresség előmozdításához. A megvalósult programok mindegyike vegyes csoportokban zajlott, ahol az átlagnak megfelelő képességű, normál körülmények között élő gyerekek és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, esetlegesen a tudás mellett képességeikben is gyengébb vagy fejletlenebb diákok közösen vettek részt az egyes programokban. Az átadott információk, az igényes irodalmi-zenei élmény, és a diákok és tanulók közös találkozásai, beszélgetései hozzájárulnak a gyerekek társadalmi, szociális, életviteli, kulturális és kommunikációs kompetenciájának fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez és gyakorlati alkalmazásához.