A Palotási Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése

Kedvezményezett neve

Salgótarjáni Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.2-17-2017-00041

Projekt címe

Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése   

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

A Salgótarjáni Tankerületi Központ vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-4.1.2-17-2017-00041 azonosítószámú – „A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt megvalósítására, amelyben az iskola épületének felújítására, bővítésére és eszközbeszerzésre került sor. Az eredeti, 498,94 millió forint támogatási összeghez az Európai Unió további 179,24 millió forint, Magyarország Kormánya pedig 175,04 millió forint többletforrást biztosított. Így a pályázat 853,22 millió forintból valósult meg.

A fejlesztés elsődleges célja volt, hogy korszerű tanulási környezetet biztosítva minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, illetve akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen. Az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul, hogy aránytalan teher, többletköltség és az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül, helyben elérhetőek és biztosítottak legyenek az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő sajátos funkciók, szolgáltatások és lehetőségek. A fenti célok megvalósítása érdekében került sor az intézményi infrastruktúra XXI. századi követelményeknek megfelelő megújítására, bővítésére.

A kivitelezés során a műemléki környezethez igazodóan megtörtént a meglévő iskola tetőszerkezetének teljes felújítása, homlokzatának hőszigetelése és a nyílászárók cseréje. Sor került a belső terek teljes felújítására, és az eddig külön álló vizesblokkok épületen belül történő kialakítására is. Korszerű földgázüzemű fűtési rendszer épült ki, valamint megújult az informatikai, villamos-, víz- és szennyvízhálózat is. A bővítések és az átalakítások következtében az épületegyüttesben új vizesblokkok, tantermek, fejlesztő szoba, könyvtár és kiszolgáló helyiségek jöttek létre, valamint egy új tornateremmel is bővült az intézmény a hozzá tartozó öltözőkkel, zuhanyzókkal és szertárral. Az egységes külső kialakítása mellett – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – az intézményfejlesztéssel érintett épületek akadálymentesítése is megtörtént.

Az eszközbeszerzés eredményeként a tantermekbe új, csoportmunkára alkalmas, könnyen mozgatható, tanulóbarát bútorok érkeztek. Kiemelten fontos elem volt a projektben, hogy a tornaterem zavartalan működéséhez és a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzése is. A 2020-tól bevezetésre kerülő új Nemzeti alaptanterv és a Komplex Alapprogram sikeres megvalósításához robotikai eszközöket, szemléltető- és taneszközöket, valamint fejlesztő játékokat is kapott az intézmény, amely a módszertani megújuláshoz is hozzájárul.

A beruházás során a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés valósult meg Palotáson.

A községben és a környező településeken élő a családok számára elérhető közelségbe került a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó, befogadó iskola. Ezáltal a Palotási Általános Iskola olyan minőségi oktatást tud biztosítani, ami az infrastrukturális feltételek hiánya miatt eddig nem valósulhatott meg, felkészítve tanulóit a pályaválasztásra, az élethosszig tartó tanulásra.

A projekt megkezdésének dátuma

2017. október 1.

A projekt  befejezési dátuma

2022. március 31.

Szerződött támogatás összege

853 218 333 Ft