A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának fejlesztése a Pásztói EGYMI és a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat balassagyarmati, bátonyterenyei, pásztói, rétsági, salgótarjáni és szécsényi tagintézményeiben.

Széchenyi 2020 - EFOP-3.1.6-16-2017-00011

"Nem elég elindulni, de mást is hívni kell"


Kedvezményezett neve

Salgótarjáni Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.1.6-16-2017-00011

Projekt címe

"Nem elég elindulni, de mást is hívni kell"

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja Nógrád megye súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeit ellátó Pásztói EGYMI szakmai fejlesztésének támogatása, a gyermekek társadalmi elfogadásának és beilleszkedésének elősegítése, valamint az őket nevelő családok kompetenciáinak erősítése.

A projekt fontos eleme a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek és az utazó gyógypedagógusi hálózatnak a fejlesztése azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelését, tankötelezettségük teljesítését, a lehető legeredményesebb iskolai teljesítmény elérését.

A projekt keretében:

-       a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását, az utazó gyógypedagógusi hálózat és a pedagógiai szakszolgálat munkáját segítő módszertani segédanyagok készülnek;

-       tanulmány készül a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek digitális kompetenciáinak megjelenési lehetőségeiről, amely háttéranyagát képezi egy, a kompetenciák fejlesztési lehetőségeit tartalmazó módszertani gyűjteménynek;

-       képzés kidolgozására kerül sor a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, továbbá az integrált nevelési formában tanulók egyéni fejlesztési terveinek elkészítése témájában;

-       érzékenyítő tréningek anyagának kidolgozása és megtartása történik;

-       specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzésen vesznek részt a pályázat által érintett intézmények szakemberei, azzal az elsődleges céllal, hogy korszerű ismereteket szerezzenek és alkalmazzák azokat diagnosztikus és fejlesztő munkájukban;

-       BTMN szakmaközi és hálózati együttműködési konferenciák, EGYMI nyitott napok és vándorkiállítások lebonyolítására kerül sor;

-       infokommunikációs és fejlesztőeszközök beszerzése történik.

A projekt célcsoportja a Pásztói EGYMI és a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott gyermekek, tanulók és az intézmények pedagógusai.

A projekt megvalósításának kezdete

2018. január 1.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2022. február 27.

Támogatás összege

277 528 111 Ft