Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben.

EFOP-1.3.9-17-2017-00026- Összefoglaló

 

 

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben

 

-       a kedvezményezett neve: Hatvani Tankerületi Központ

-       a projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00026

-       a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

-       a szerződött támogatás összege: 74.943.000 Ft

-       a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma:

A támogatást a Hatvani Tankerületi Központ kapta a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására.

Konzorciumi partnerünk a Kisnánai Várért Alapítvány, amelynek célja a közösségi élet, a tanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás feltételeinek javítása.

Projektünk célja Kisnána településen az általános iskola, mint elsődleges közösségszervező szereplő vezetésével egy olyan partnerség működtetése, amely növeli a településen elérhető közösségi programok számát. A közös tevékenységeken keresztül a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújt az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájárul a tanulói sikeresség, a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Célunk még a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kompetenciáinak fejlesztése, a lemorzsolódás megelőzése. Szintén célunk az önkéntes tevékenységet végzők számának növelése.

A célokat komplex szolgáltatás nyújtásával, számos területet – művészeti ágak, sport, hagyományőrzés, kultúra, kompetenciafejlesztés, egészséges életmódra, családi életre nevelés, környezeti felelősségvállalás – felölelő foglalkozások, rendezvények, kirándulások megvalósításával tervezzük elérni.

Mindegyik kötelezően megvalósítandó tevékenységgel kapcsolatban valósítunk meg programokat:

1. Művészeti ágakhoz köthető tevékenység: Bábozz velünk, Énekkar zenetanulással, Manó táncfoglalkozás, Reneszánsz táncfoglalkozás, Színház túra, „Ügyeskedők” Ünneplő mézesbábok, Múzeumpedagógiai kirándulás

2. Sporttevékenységek: Vitézi apródképző, Mozgásprogram-Alapozó Terápia, Labdajátékok, Lovaglás, Sport kirándulás, Szivacs kézilabda és focisuli, Téli sportok, Úszás, Zumba

3. Hagyományőrző tevékenységek: Jeles napok nyomában, A csipkeverés iskolája,

Batikváros, Hagyományőrző családi programok, Csomózott hópelyhek, Jeles napok legendák nyomában, Horgolt csipkék és zsinórállatok, Adventtől vízkeresztig, Tavaszváró hagyományok, Legendák nyomában, Pókok és subrikák, Virágok halászhálón

4. Egyéb kulturális tevékenységek: Március idusán, Színes napok, Közösségünk - Ünnepeink

5. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztés: Tanuljunk Robotul egyszerűen, Biztos kezdet, Búvárkodó, Madárbarát műhelyfoglalkozás, Komplex mozgásfejlesztés, Angol kulturális és nyelvi klub, Angol foglalkozás kicsiknek, Ifjú polgárőrség, Táblajáték, Versenyek

6. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: Egészségnevelési foglalkozás,

„Gazdaház” hagyományőrző főzőklub

7. Családi életre nevelés: Pénzügyek gyermekeknek

8. Természetismeret, környezeti felelősségvállalás: Bakancskaland, Fedezzük fel lakóhelyünk környezetét, Közösségi Tündérkert, Legendásvár-körtúra, Na-túra

9. Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül: Együtt minden könnyebb, Mesekalap olvasókör

 

A projekt egyik célcsoportja az iskola  6-14 éves korú tanulói, valamint a település középiskolás korú lakossága, akik többsége az iskola tanulója volt. Célcsoportunkba tartoznak a tanulók szülei, családtagjai, rokonsága, valamint Kisnána település teljes lakossága. 

A projekt eredményeképp növekszik a Kisnána településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása, valamint növekedik az önkéntes tevékenységet végzők száma, ezáltal erősödik a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A projekt során kialakított együttműködésekkel hozzájárulunk az iskola, a civil és egyházi szervezetek, csoportok, közösségek továbbá a helyi gazdasági szereplők együttműködő képességének és a társadalom felé történő nyitásának növeléséhez.

A szabadidő hasznos, szervezett, nevelési-oktatási folyamatokban integrált eltöltése segíti a fiatalok képességeinek további kibontakoztatását, ezzel a munkaerőpiacra lépéshez kapcsolódó sokirányú felkészítését, illetve az iskolai lemorzsolódás csökkentését.

 

A projektről részletesebben:

http://kisnanaisuli.sulinet.hu/efop-3-1-9-17-2017-00026/

 

Tájékoztató a projektről.

Tájékoztató tábla.