A Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben projekt nyitórendezvényére került sor a Tankerületi Központ könyvtártermében.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ 2019. január 30-án tartotta „VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 – Digitális környezet a köznevelésben” projektjének hivatalos nyitórendezvényét.

A konferenciát dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyitotta meg, majd bemutatta a projekt vezetőségét: Mogyorósi Attila szakmai vezetőt, Stefán György projektmenedzsert és Tóth Erzsébet pénzügyi vezetőt.

Stefán György projektmenedzser ismertette a projekt céljait, tartalmi elemeit. Előadásában kitért arra, hogy a cél egy digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot program megvalósítása. Ehhez szükséges a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése elsősorban képzések segítségével, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és a digitális, a matematikai, a szövegértés és egyéb kompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket is. Mogyorósi Attila szakmai vezető kifejtette, hogy a módszertani csomag megvalósításához szükséges eszközrendszer megteremtése már folyamatban van.

A bevezető előadásokat követően bemutatkozott a négy bevont intézmény szakmai koordinátora, és ismertették az adott intézmény digitális módszertani csomagját, valamint a projekt megvalósítása során eddig megtett lépéseket, és a közeljövő tervezett feladatait.

Elsőként Szenteiné Bukovinszky Katalin, a Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola intézményvezetője tartotta meg előadását, majd Pánker Erzsébet, a Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezető-helyettese folytatta a bemutatkozást. Ezt követően Lázár Tibor, a Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium intézményvezetője vázolta fel elképzeléseit, és végül Locsmándi Alajos intézményvezető nevében a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményvezető-helyettese ismertette az intézményi szakmai koncepcióját.


Az esemény zárásaként a jelen lévő szakmai megvalósítók, digitális módszertani asszisztensek, illetve egyéb bevont kollégák tehették fel kérdéseiket, jelezhették észrevételeiket.