Vezetői pályázati kiírások

Publikálva: 2024. április 3.

A SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT vezetői pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében.

SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT  vezetői pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.

 

A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Megpályázható intézményeink: 

A pályázatok benyújtásának határideje: ld. az adott pályázatban!
A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. június 28. 23:59

A munkakörök legkorábban 2024. augusztus 16. napjától tölthetők be.

A pályázatok részletes szövegét a kapcsolódó anyagok menüben találja.

A pályázatok a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu portálon is megtekinthetők.

Menü

Navigáció