VEKOP-7.3.3-17-2017-00015

Publikálva: 2022. szeptember 6.

A DIGITÁLIS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE AZ ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN

Rövid összefoglalás a projektről

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ a projekt megvalósításába 4 intézményt vont be, a XV. kerületből a Hartyán Általános Iskolát és a Szent Korona Általános Iskolát, továbbá a XVI. kerületből a Szerb Antal Gimnáziumot és a Móra Ferenc Általános Iskolát.

Az intézmények a pályázat keretein belül az alábbi feladatokat látták el:

- digitális módszertani csomagok bevezetése, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása, a kreativitás fejlesztése, a szövegértés fejlesztésének támogatása,

- pedagógus továbbképzések megvalósítása,

- IKT eszközök beszerzése,

-a projekt megvalósítását, és a projekt eredményeinek terjesztését támogató programok lebonyolítása.

A projekt lebonyolításában 484 tanuló és 44 pedagógus vett részt.

Számos program és rendezvény valósult meg a projekt végrehajtása, és a projekt eredményeinek terjesztése céljából. Az eredmények fenntartása érdekében a digitális módszertani pedagógiai eszközök beépültek az intézmények pedagógiai programjaiba.

A fejlesztés figyelembe vette az intézményekbe járó SNI-s és BTMN-es tanulókat, és az intézmények a digitális módszertani eszközöket úgy vezették be az oktatásba, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlesztési igényeit is szolgálták.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk az alábbi oldalakon érhetőek el:

- Szent Korona Általános Iskola

- Hartyán Általános Iskola

- Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

- Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium

Menü

Navigáció