VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

Publikálva: 2019. január 22.

Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 - Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben

 A projekt fő jellemzői:

A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

A projekt címe: „Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben”

A szerződött támogatás összege: 109 925 172 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

Kedvezményezett neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31.

A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése. Erre építve meg kell teremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazásának lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön. 

A projektünk célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítsunk meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket. Cél továbbá, mindezek eszközfeltételeinek a megteremtése. Ezeket a következő tevékenységek keretében kívánjuk elérni:

 1. Képzések és műhelymunkák (workshopok). A pedagógusok a program fő céljainak megfelelő tartalmakat akkreditált képzések és workshopok keretében sajátítják el.
 2. Implementáció, beillesztés az iskola pedagógiai programjába, valamint a tanítási folyamat tervezésével kapcsolatos dokumentumokba (tanterv, óraterv).
 3. A résztvevők – tanultak alapján – módszertani csomagokat állítanak össze, azokat kipróbálják és beillesztik a tanórák/foglalkozások 40%-ába.
 4. A megvalósulást elemzik, korrigálják – szükség esetén –, valamint véglegesítik.
 5. A módszertani csomagokkal kapcsolatos elvárás a tanórai differenciálás (tehetséggondozás és felzárkózás), azaz az esélyegyenlőség lehetőségének biztosítása.
 6. A digitális környezeti fejlesztéseket hozzáférhetővé, akadálymentessé teszik.
 7. Szakmai napokat, hospitálásokat, online tanári közösségeket, tantestületi műhely-munkákat szerveznek, a módszertani csomagokkal kapcsolatos tapasztalatok, illetve az internetbiztonság és a fogyasztóvédelmi ismereteik megosztása érdekében.
 8. A projektben szerzett eredmények fenntarthatóságát mentorálással és helpdesk működtetésével kívánjuk elérni.
 9. Az intézmény biztosítja a technikai segítséget, és a résztvevők közül kiválasztott kolléga digitális módszertani asszisztensi feladatokat lát el a későbbiekben.
 10. Az intézmények digitális fejlesztési terveihez és a tervezett szakmai tartalomhoz illeszkedő eszközöket szerzünk be. (Laptopok, tabletek, projektorok, interaktív tábla, LEGO eszközök, stb.).
 11. A résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra. Célcsoportunk általános és középiskolai pedagógusok. A projekt során többször mérés-értékelési tevékenység keretében értéklejük az addig elvégzett munkánkat.

A résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra. Célcsoportunk általános és középiskolai pedagógusok. A projekt során többször mérés-értékelési tevékenység keretében értéklejük az addig elvégzett munkánkat

 

  A kiválasztott kompetencia területek:

 

A programot olyan komplex és jelenségalapú megközelítéssel kívánjuk megvalósítani, ami erősíti a tantárgyi integrációt az iskolán belüli és iskolák közötti szakmai hálózatok kiépülését és működtetését. Ennek módja, az egyes problémák sokoldalú megközelítése, és a tantárgyak kapcsolódási pontjainak létrehozása az IKT eszközhasználat és kiválasztott tartalmak segítségével. A bevont intézmények meghatározták Digitális Fejlesztési Terveikben mindazokat a pedagógiai, szakmai célokat, amiket el kívánnak érni. Az intézmények választása is bizonyíték arra, hogy intézmények és a választható módszerek milyen sokszínű lehetőségeket kínálnak. A fentiek alkalmasak arra, hogy beláthatóvá tegyék, miképpen hasznosíthatóak azok az ismeretek, amelyeket a különböző digitális pedagógiai módszerek segítségével sajátítanak el a tanulók. A pedagógusok az implementációra képzések keretében felkészülnek, a képzések sokrétűek, de szorosan kapcsolódnak a módszertan bevezetéséhez vagy az IKT eszközök használatának módszertanához. Felkészülnek továbbá arra, hogy a műszaki, szakmai elvárásoknak megfelelő tartalmakat tudjanak létrehozni, azokat megosztani, bemutatni egymásnak. A résztvevők a műhelymunkán megismerkednek az internet veszélyforrásaival, a védekezés lehetőségeivel, a biztonságos internetezés szabályaival is, valamint az internetes zaklatás kezelésével kapcsolatban kapnak ismereteket és módszereket.

A projektbe bevont köznevelési intézmények:

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 40 fő

Támogatott programban részt vevő tanulók száma: 400 fő


Menü

Navigáció