Felhívás tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Publikálva: 2019. március 6.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A  felhívás teljes szövege megtekinthető és PDF formátumban letölthető a "Kapcsolódó anyagok" alatt.

Menü

Navigáció