Tájékoztatás szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárásokkal kapcsolatosan

Publikálva: 2020. július 2.

A jogszabályi változások alapján a tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, illetve a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltakkal összefüggésben a szülő jogorvoslati eljárást (felülvizsgálatot) kezdeményezhet a gyermek, tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központnál.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 42.§-a alapján az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést fentiekkel kapcsolatban. A tankerületi központ eljárásában szakértőként – a tankerületi központ kirendelése alapján – az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat vagy az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította.

Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.

Az eljárást nemcsak a szülő kezdeményezheti. Az eljárás megindítását köteles kérni:

a) a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá,

b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,

c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait,

d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be.

A közigazgatási hatósági eljárások lefolytatását követően született döntést a véglegessé válást követő nyolc napon belül megküldi a tankerületi központ az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak is.

 

Amennyiben a szülő nem ért egyet, a tankerületi központ döntése ellen közigazgatási pert indíthat. Erre vonatkozóan az Országos Bírósági Hivatal alábbi elérhetőségén található letölthető nyomtatvány, illetve bővebb tájékoztató:

https://birosag.hu/kozigazgatasi-eljaras-2020-aprilis-1-jetol

Menü

Navigáció