Tájékoztatás igazgatási szünetről

Publikálva: 2023. november 23.

A Gyulai Tankerületi Központ közleménye igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről.

A Gyulai Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja alapján nem számít bele

- a Tankerületi Központ előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

- azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Tankerületi Központ vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,

- a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint

- a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének határidejébe.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tankerületi Központnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A Tankerületi Központ hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Tankerületi Központ kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

Menü

Navigáció