Tagintézmény-vezetői Pályázati Kiírások 2023. április 5.

Publikálva: 2023. április 7.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Salgótarjáni Tankerületi Központ érintett köznevelési intézményeiben tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására...

SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT pályázatot hirdet  közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Tagntézmény-vezető (magasabb vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata a tagntézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Megpályázható intézményeink: 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. május 5. 23:59
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. június 15. 23:59

A munkakörök legkorábban 2023. augusztus 16. napjától tölthetők be.

A pályázatok részletes szövegét a kapcsolódó anyagok menüben találja.

A pályázatok a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu portálon is megtekinthetők.

Menü

Navigáció