„Szülő-Suli” Program megvalósítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben

Publikálva: 2019. május 6.

Azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00004

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: „Szülő-Suli” Program megvalósítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben


A szerződött támogatás összege: 70 000 000 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.12.31.

 Azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00004

 

A projekt bemutatása:

Intézményünk egyet ért a Felhívás azon indokoltságával, miszerint szükség van a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia intervenciós beavatkozásaira. Az oktatásnak kiemelt szerepe van azokban a prevenciót és intervenciót támogató intézkedések megtételében, amelyeknek célja a tanulók lemorzsolódásának visszaszorítása. Ebből következően a Dunaújvárosi Tankerületi Központ olyan projektet kíván megvalósítani, amely a rendelkezésre álló időszak alatt látványos fejlődést tud elérni az oktatásban lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előrehaladásában, és hozzá tud járulni a családi környezet támogatásához. Ehhez kapcsolódóan Intézményünk az alábbi célokat tűzte ki maga elé a tevékenységek kialakításához:


1) Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása: a bevonni kívánt intézményekkel és az együttműködésre felkérendő, témában érintett szervezetekkel olyan pedagógiai módszertan kialakítása, amely képes előmozdítani a fejlődést az oktatás színvonala és hatékonysága tekintetében. Cél a pedagógusok számára továbbképzési lehetőség biztosítása és szervezetfejlesztést támogató program kialakítása.

2) Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása: a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak kitett és az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára lehetőséget biztosítani az egyéni fejlődésre. Ezen kívül cél a tanulást érintő problémák kezelése, a kockázatot jelentő környezeti tényezők mérséklése és megalapozni a projekt időszakát követően is fenntartható pedagógiai módszertant, amely az iskolák számára preventív eszköz lesz.

3) Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység folytatása: kiemelt szempont a tanulók családi környezetének támogatása.


Társadalmi szempontból érzékeny területről van szó, amelyhez cselekvési terv kidolgozása szükséges. A bevont intézmények által elérhető célcsoport tekintetében olyan programok kialakítása, megvalósítása kell, amelyek által lehetőség garantálható az élményalapú kompetenciafejlesztésre. Ezek azok a főirányok, amelyek mentén a projekt tervezése zajlik. A folyamat tekintetében az alábbi szakaszokat különítjük el:


1) Előkészítés: a szakmai terven alapulva kezdődik meg az innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása. Az együttműködő partnerek és a bevont oktatási intézmények közös tevékenységének eredménye lesz a projekt egészét átfogó módszertan kidolgozása.

2) Megvalósítás: a tanulók egyéni fejlesztése és az iskola-család együttműködést támogató tevékenységek a projektidőszakban párhuzamosan folynak, biztosítva a módszertan szükség szerinti továbbfejlesztését.

3) Monitoring: egy módszertan kidolgozása nem áll meg az előkészítés szakaszában. Tudatos menedzselésre van szükség, amely garantálja a módszertan kezdetben felmerülő hiányosságainak korrigálását és az előrehaladás szerinti továbbfejlesztést.


Cél, hogy a projektben olyan program kialakítása, amely hosszú távú megoldást jelent a tanulók lemorzsolódásának visszaszorításában. A projektben két intézmény bevonására kerül sor, amelyek aktívan járulnak hozzá az eredményesség eléréséhez:

1) Dr Fejérpataky László Általános Iskola, Iváncsa

2) Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Perkáta .


Menü

Navigáció