Szigetvári Tankerületi Központ mellett működő Tankerületi Tanács és a Tankerületi Tanács Antiszegregációs Munkacsoportjának megalakulása

Publikálva: 2019. március 22.

Megalakult a Szigetvári Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa, valamint a Tankerületi Tanács mellett működő Antiszegregációs Munkacsoport.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI.10.) számú Korm. rendelet 2/B § (3) bekezdés értelmében a Szigetvári Tankerületi Központ 2018. október 29-én megtartott ülésén megalakította Szigetvári Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsát.

Tagjai:

1.      Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató, a Tankerületi Tanács elnöke,

2. Czömpöly Lászlóné a Szentlőrinci Általános Iskola és AMI intézményvezetője, a Klebelsberg Központ által delegált tag,

3.      Konyári Tímea Eszter mesterpedagógus, a Nemzeti Pedagógus Kar által delegált tag,

4. Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által delegált tag,

5.    Ronta Róbert intézményvezető Kiss Géza Általános Iskola és AMI Sellye, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége által delegált tag,

6.           Horváth Elizabet tanuló, a Diákönkormányzat képviselője,

7.      dr. Dömös Marietta jogi referens, a Szigetvári Tankerületi Központ kormánytisztviselője, a Tankerületi Tanács titkára.

A kapcsolódó anyagok között található a Szigetvári Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje és 2018. évi beszámolója, valamint a Szigetvári Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa mellett működő Antiszegregációs Munkacsoportnak az ügyrendje és 2018. évi beszámolója.

Menü

Navigáció