Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00423

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00423

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00423

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 50 354 441 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

•  közösségi terek fejlesztése,

• mindezek  álta l a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az intézmény 1999-ben a két helyi általános iskola összevonásával alakult meg, amelyhez 2002-ben a helyi alapfokú művészeti iskola is csatlakozott. A település egyetlen általános iskolája három telephelyen működik: a székhelyen a felső tagozat és egy-egy telephelyen az alsó és az alapfokú művészeti iskola működik. Mindhárom telephely komoly felújításra szorul, a nyílászárók, hőszigetelés és épületgépészeti (fűtés, villamosság) szempontból is. A Dózsa úti épületek tetőszerkezetének és vízelvezetésének javítása is szükséges. Mindkét telephely sportudvara balesetveszélyes állapotú. Nagyonon hiányos az intézmény IKT eszközparkja. Hosszú ideje az épületegységeken csak karbantartási, javítási munkálatokat végeztek, kivéve a Tildy úti épületet, ahol egy alkalommal bővítés történt a tetőtér beépítésével, amely az épület egyik szárnyán befejezetlen.

A Dózsa György u.13-17. szám alatti telephelyen található a nagyterem, amely közösségi térként és tornaszobaként is funkcionál, balesetveszélyessége miatt nem szellőztethető üvegfala van, amely a labdajátékok használatát korlátozza a testnevelés órákon. A tornaszoba padozata szintén cserére szorul. Az iskola udvarán van egy salakos pálya, amely felújításra szorul, továbbá sporteszközök beszerzése is szükséges. A lépcsőházi üvegfalak sérültek, töröttek, beáznak, ezek cseréje indokolt. Két tanteremben a nyílászárok állapota nem megfelelő.


A Dózsa György u. 9-11. szám alatti, az alapfokú művészeti iskolának helyet adó épületben a legégetőbb probléma a nyílászárók állapota: a gitt repedezett, több helyen hiányzik, a nyílászárók szétszáradtak az utolsó felújítás óta.

A Tildy utca 19-21. szám alatti telephelyen a tornaterem salétromos falú, felázott, a nyílászárók cseréje elkerülhetetlen. A lépcsőházi üvegfalak sérültek, töröttek, beáznak, ezek cseréje indokolt. Az utcafront felőli bejárati ajtó cseréje szükséges. Nyelvi labor kialakítása: az elektromos hálózat elöregedett, korszerűtlen, a kapcsolók több helyen nem működnek, a világítótestek elavultak. A tornatermi vizesblokkok felújítása szükséges, elavult, leromlott állapota miatt. A tornatermi öltözők felújítása és a vizesblokkok kialakítása az alapvető higiéniai feltételek biztosítása érdekében elengedhetetlen. A lépcsőházi üvegfalak sérültek, töröttek, beáznak, ezek cseréje indokolt.

 

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A Dózsa György u. 13-17. alatti telephelyen tornaszoba padozatának javítása, parkettaburkolat felújítása. A sportudvar felúítása: salakpálya feltöltése, betonszegély készítése, csapadékvíz elvezetése, és sporteszközök beszerzése. Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése két tanteremben.

A Dózsa György u. 9-11. szám alatti telephelyen műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése folyosókon, tantermekben, bejárati ajtó cseréje.

A Tildy utca 19-21. szám alatti telephelyen a tornatermi üvegtéglafal cseréje műanyag kültéri nyílászáróra, beépítés utáni helyreállítási munkálatok. Bejárati utcafronti ajtócsere tokszerkezetű hőszigetelt üvegezéssel. Ablakcsere nevelői szobában, tantermekben és a kazánházban. Tornatermi öltöző falainak, padlóburkolatának felújítása, új szaniterek felszerelésével. Vizesblokk felújítása: csempeburkolat, járólap, szaniterek cseréjével, zuhanyzó kialakításával. A nyelvi labornak helyet adó tanteremben elektromos hálózat felújítása, 15 + 1 munkaállomással rendelkező nyelvi labor kiépítése, IKT eszközök, nyelvi labor bútor és speciális nyelvi labor szoftver beszerzése.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Futizó Kft. végezte, vállalkozási szerződés keretében, nettó 28.993.000 forint értékben.

Menü

Navigáció