Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00419

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00419

Okányi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00419

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 38 019 156 forint

Támogatás mértéke:
100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a  mindennapos  testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

•  közösségi terek fejlesztése,

• mindezek  által a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az Okányi Általános Iskola a község egyetlen alapfokú nevelési-oktatási intézménye. A település központjában helyezkedik el. Okányban két épületben, Sarkadkeresztúron egy épületben folyik a nevelés-oktatás.

Okányban a főépület 1938-ban épült. Ebben az épületben 9 tanterem és 3 szaktanterem található és 3 vizesblokk van kialakítva. A főépülethez kapcsolódik egy tornacsarnok, amely 2006-ban került átadásra. A tantermek berendezése, állapota átlagos, IKT eszközökkel jól felszerelt. Mozgásra nagyobb méretű udvar áll rendelkezésre.

A székhelyként is funkcionáló épület, és a többi telephely sem rendelkezik nyelvi laborral, a nyelvoktatás hagyományos, frontális oktatási módszerekkel történik, az oktatás nélkülözi a modern eszközöket.

A Kossuth u. 6. szám alatti telephelyen jelenleg délutáni foglalkozások, néptánc oktatás folyik, valamint itt kapott helyet az iskolatörténeti kiállítás is. Az intézményben kiemelkedően magas a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, akik közül sokan egyéni fejlesztésre szorulnak. Jelenleg az egyéni/kiscsoportos fejlesztés a főépületben, délutáni órákban történik. A fejlesztési feladatokat 2 fő gyógypedagógus látja el az intézményben, egybehangzó véleményük szerint a hatékony munkavégzésük érdekében szükséges a felszerelt, kisebb csoportok számára, egyéni fejlesztésre is alkalmas fejlesztőszobák kialakítása, amely célra a Kossuth utca 6. szám alatti épület felújítást követően alkalmas lehet. A közlekedő folyosók burkolata töredezett, a falak festése mállik, a nyílászárók elöregedtek, felújításuk a biztonságos és egészséges iskolai környezet biztosítása érdekében nélkülözhetetlen. A vizesblokkok a huzamosabb ideje elmaradó felújítási munkák miatt nem használhatók.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A Kossuth utca 6. szám alatti épület felújítása a tetőszerkezet kivételével. Kettő tanterem, előtér és a tornác padlóburkolatának cseréje, talajnedvesség elleni szigetelés, falfelületek felújítása festése. A felújítással érintett épületrész falainak szigetelése, belső ajtók cseréje, nyílászárók javítása, mázolása.

Az épületben lévő mellékhelyiségek padló és falburkolatának felújítása, új szanitererek elhelyezése.

Tornaszoba, fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje és falfelületeinek felújítása szigetelése. Sporteszközök beszerzése.

A projekt keretében a főépületben és a sarkadkeresztúri tagintézményben két nyelvi szaktanterem kialakítása történt meg, IKT eszközök, a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver és bútor beszerzésével.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Futizó Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 15.699.000 forint értékben.Menü

Navigáció