Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00416

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00416

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00416

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 57 875 987 forint

Támogatás mértéke:
100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a  mindennapos  testnevelés  minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

•  a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők minőségi környezetének megteremtése,

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az intézmény központi épületei a nevelés-oktatás céljainak megfelelnek. Három épületből áll az épületegyüttes. A legrégebbi épületet 1961-ben adták át. E 4 tantermes épület felújítása 2005-ben uniós forrásból megtörtént. Az alsós épületet 1975-ben kollégiumnak építették. Az átalakítás után sem felel meg minden tekintetben az iskolai elvárásoknak. A 3 szintes nagy épület 13 tanteremmel 1980-ban épült.

 Az utóbbi évek során felújításra kerültek a vizesblokkok, a tantermek ablakai műanyag nyílászárókat kaptak, és külső szigeteléssel fedték be az alsó tagozatos épületet. Pályázati forrásból 4-5 év alatt sikerült lecserélni a tanulói bútorokat.  A csárdaszállási telephely épületét a helyi önkormányzat a jó gazda gondosságával kezelte. A kollégium épülete és berendezése elavult, elhasználódott, felújításra szorul.

Az intézmény tárgyi feltételei a korszerű nevelési-oktatási feladatellátást lehetővé teszik. A 2010/11-es tanévben jelentős fejlesztések valósultak meg különböző pályázati források révén.  Az infokommunikáció robbanásszerű fejlődése az oktatási intézményekben is jelentős változásokat hozott. A TIOP projektnek köszönhetően 11 interaktív táblát lehet használni az intézményben. Teljes körű az internetelérhetőség az épületekben. Három tanteremben lehet csoportosan használni a számítógépeket, további öt terem van felszerelve projektorokkal. Az informatika termek csoportbontásra készültek, így probléma egész osztályok elhelyezése.

A taneszközök tekintetében a hagyományos, kézzel fogható taneszközökre továbbra is nagy szükség van pl. fizikai, kémiai kísérletek, technika, biológia, sporteszközök. Ezekre pályázatok híján nem jutott elegendő forrás évek óta, de 2016 decemberében költségvetési forrásból sikerült a legfontosabbakat beszerezni.

A központi épületegyüttes a nevelés-oktatás céljainak megfelel, a felújításokat azonban nem szabad abbahagyni, mert akkor rohamosan romlik az épület állaga.

A belső terek felújítására az alsós épületben és a főépületben van szükség, ugyanis ezek nem lettek felújítva megépülésük óta.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A folyosókon a régi burkolat cseréje történt meg aljzatkiegyenlítéssel, új gresslap burkolattal. Festési munkák a folyosón a lábazati burkolási munkák után. Folyosók, tantermek graboflex burkolatának cseréje.

Tornaterem PVC padozatának cseréje. Vizesblokk felújítása, új szaniterek felszerelése.

A projekt keretében 32 fős nyelvi labor került kialakításra, IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftverek, valamint nyelvi labor bútorok is beszerzésre kerültek.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a PRO-Békés Kft. végezte vállakozási szerződés keretében, nettó 36.515.600 forint értékben.


Menü

Navigáció