Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00413

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00413

Tüköry Lajos Általános Iskola ÉS Alapfokú MűvészetI ISkola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00413

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2019. január 15.

Támogatás összege: 21 949 246 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

•  közösségi terek fejlesztése,

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az intézmény egy székhellyel rendelkezik, amely két, stílusában, felszereltségében eltérő épületkomplexumból áll. A nagyobb, a Nadányi-Wenckheim-Merán-kastély, amely műemlék épület, 1803-1813 között épült klasszicista stílusú kastély. Ebben az épületegységben kaptak helyet az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamos tanulói, itt vannak a felső tagozatos osztályok és a szaktantermek. Az épületnek „lelke van”. A tornatermi rész elé egy zsibongó épült. Ebben az egységben a fizika – kémia szaktanterem helyezkedik el. A másik komplexum a hatvanas évek végén épített, minden igényt kielégítő volt gimnáziumi épület, melyet szintén európai uniós forrásból újítottak fel. A beruházás során megvalósult a gimnázium épületének teljes felújítása, az étkező bővítése, a tetőtér kialakítása, a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje. A konyhán technológiai fejlesztések is történtek, új eszközök beszerezésre, beépítésre került sor. Napkollektoros használati melegvíz-ellátás is megvalósult. Ebben az egységben az első és második évfolyamos tanulók tantermei, a számítástechnikai szaktanterem és az irodák kaptak helyet.

A fizika, kémia tanításánál nem beszélhetünk „szaktanteremről”, mert teljes egészében hiányoznak a tárgyi feltételek. Nincs bevezetve a víz.

A nyelvoktató terem is csupán egy „tanterem”, amelyben nincsenek meg a modern nyelvoktatáshoz szükséges eszközök, informatikai eszközök, bútorok.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A belső udvar felőli folyosón az ablakok javítása, tömítések pótlása, újratömítése és a párkányok cseréje valósult meg. A hátsó épületszárny tantermeknél lévő ablakok alatti, keskeny szélességű falak hőszigetelése, festése, PVC burkolatcseréje történt meg.

Természettudományi szaktanterem kiépítése 15 beépített asztallal, vízvételi lehetőséggel. A természettudományos laborhoz szükséges eszközök beszerzése is megtörtént.

A projekt keretében nyelvi labor került kialakításra: az IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver és nyelvi labor bútor is beszerzésre került.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. január 15.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Békés-Vill Kft. és a Proszerv Kft. végezte, vállalkozási szerződés keretében, nettó 5.340.200 forint értékben.


Menü

Navigáció