Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00411

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00411

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00411

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 59 510 122 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények  beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a  mindennapos  testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

•  a modern pedagógiai módszereken alapuló oktatáshoz szükséges infrastruktúra létrehozása

•   közösségi terek fejlesztése

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Mezőberényben az iskola székhelyén, a Petőfi út 17-19. szám alatt az 5-8. évfolyamos diákok, a Luther tér 1. szám alatt az 1-4. évfolyamos gyerekek tanulnak. Az épületek felújítására hosszú éveken keresztül nem került sor.


A folyosók burkolata repedezett, egyenetlen, ami balesetveszélyes. A burkolat cseréje és falazat festése szükséges.


A nyelvi labor és berendezései tárgyai felújításra, pótlásra, egyes bútorzatok cserére szorulnak.


A  tornatremi mosdók, vizesblokkok állapota nem felel meg az elvárásoknak, a felszerelése hiányos, a burkolat és a csempézet kopott.


A raktárépület felnedvesedett, beázik, nem alkalmas jelenlegi funkciójának betöltésére, balesetveszélyes.


A sportudvar aszfaltja repedezett, töredezett, egyenetlen. Az iskolaudvar felszereltsége hiányos, egyrészt nem megfelelő állapotúak a kerékpártárolók, másrészt hiányosak és kopottak az udvari eszközök, játékok. A tornaterem parkettája elhasználódott, a kiszolgáló helyiségek állapota kritikus, teljes felújítást igényel.

A jelenlegi nyelvi labor villamoshálózata elavult, több tanteremben is a lámpatestek régi típúsúak, üzemeltetésük nem gazdaságos.


A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

Három új udvari tároló felállítása beton alapra, a tárolók eletromos hálózatának kiépítése.

A „régi” épület folyosóinak, bejáratának felújítása új aljzatbetonozással, új gresslap burkolat fektetése. Festési munkák a folyosón a lábazati burkolási munkák után.

A tornaterem parkettázatának felújítása csiszolással, lakkozással, pályajelek újrafestésével (sérült részek cseréjével). A tornateremhez tartozó vizesblokk, öltözők, zuhanyzók felújítása, új szaniterek felszerelése.

Elektromos hálózat felújítása nyelvi labor kiépítéséhez, lámpatestek cseréje. Elavult lámpatestek cseréje tantermekben is.

A bitumenes sportudvar felújítása. Szabadtéri közösségi tér és távolugró gödör kialakítása.

A projekt keretében a nyelvi labor szaktanterembe IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver, tanulói és tanári bútor is beszerzésre került.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Békés-Vill Kft. – Proszerv Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 36.587.900 értékben.Menü

Navigáció