Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00409

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00409

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00409

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 41 949 395 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a  használható  nyelvtudás  elsajátításához  szükséges körülmények megteremtése,

• a  modern  pedagógiai  módszereken  alapuló oktatáshoz szükséges infrastruktúra létrehozása,

•  a közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által a nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az oktató-nevelő munka egy igazgatás alatt, három épületben folyik. Az 1-4. osztály és a napközis csoportok a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utca 39. alatti telephelyén (028319/002) tanulnak, az épület az 1900-as évek elején épült.
Az 5-8. osztály a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth u. 6. szám alatti épületében (028319/001) került elhelyezésre, a létesítmény 1927-ben épült. A „kiválóra minősített” alapfokú művészetoktatás telephelye szintén a Kossuth u. 6. szám alatti épület.

Feladatellátási hely

Funkció

Férőhely alapító okirat szerint

2016/2017-tanévben tanulói létszám

Köröstarcsa,

Kossuth u. 6.

felső tagozat

alapfokú művészeti oktatás-nevelés

200 fő +

200 fő=

400 fő

79

Köröstarcsa,

Kossuth u. 4.

tornaterem

332 fő

0

Köröstarcsa,

Kossuth u. 39.

alsó tagozat

132 fő

86

 A Kossuth u. 6. sz alatti épületben (fejlesztéssel érintett telephely) szükségessé vált a művészeti szaktanterem falának javítása, amely valószínűleg egy kijavítatlan régi csőtörés következtében vizesedik és penészesedik. A folyosókon, a lépcsőházban és a közösségi térben a fűtés nem volt megoldott.

A Kossuth u. 6. szám alatti telephely udvarán aszfaltborítású multifunkcionális sportudvar került kialakításra, amely az éjszakai sportolásra is alkalmas. Állapota sajnos folyamatosan romlott, így az aszfalt burkolat felújítása időszerűvé vált.

Az épület elektromos rendszere 6 évvel ezelőtt lett felújítva, így állapota elfogadható, a felújítással nem érintett.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A sportudvar és a távolugró gödör felújíása történt meg. A mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében sporteszközök beszerzése valósult meg.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt tantermek, folyosók, közlekedők, fejlesztő szoba és tanári szoba felújítása, belső festési munkák, PVC burkolatok cseréje  valósult meg. A folyosókon és a közösségi térben központi fűtés került kiépítésre.

Mellékhelyiségekben a vizesblokkok felújítása valósult meg: új szaniterek beépítése, burkolás és festés.

Emellett a projekt keretében a nyelvoktatáshoz szükséges tanterem korszerűsítése valósult meg: a nyelvi terembe új nyelvi labor bútorok, IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver került beszerzésre.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Békés-Vill Kft. és a Proszerv Kft. végezte, vállalkozási szerződés keretében, nettó 23.756.800 forint értékben.

 Menü

Navigáció