Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00408

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00408

Gyulai Implom József Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00408

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 61 775 503 forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

•  a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

•  a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához  szükséges infrastruktúra létrehozása,

•   közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által  a  nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

A Gyulai Implom József Általános Iskola épületét 1930-ban adták át. Az épület és az udvar az évtizedek folyamán felújításokon, korszerűsítéseken ment keresztül. A Gyula Város Önkormányzata jóvoltából 2015-ben egy lakóépülettel és egy nagy udvarral bővült az intézményt a Somogyi Béla utca 14. szám alatt, amelyet forráshiány miatt nem tudtak hasznosítani.

Az iskola többször sikeresen pályázott uniós projektekre, amelynek eredményeképpen az iskola pedagógusai továbbképzések alkalmával ismerkedhettek meg a modern oktatás alapelveivel, módszereivel, eszközeivel. Szakmai munkájuk megújítását segítette az épület felújítása, bővítése és korszerűsítése a DAOP -2007-4 2.1/F pályázatnak köszönhetően a 2011/2012-es tanévben.

A 4737. helyrajzi számú, Somogyi Béla utca 14. szám alatti ingatlan sátortetős kockaház, mely funkcióját tekintve családi háznak épült, annak lett kialakítva. Az épület általános állapota rossz, elhanyagolt. A külső homlokzaton vakolatleázás figyelhető meg. Az ereszcsatorna korrodálódott, több helyen lyukas. A beton járdalapok repedezettek, egyenetlenek, megsüllyedtek. A ház be van kötve a csatornahálózatra, a szennyvízelvezetés megoldott. A csövek minősége elöregedett. Az épületen belül a vizesblokk környékén és a konyhából nyíló veremlejáratnál salétromosodás jelei láthatóak. A padlás a házon kívül, egy külső rogyadozott falépcsőn közelíthető meg. A tetőhéjalást viselő gerendák általános állapota rossz. Az épület elektromos hálózata lepusztult. A fűtés elöregedett, konvektorokkal és csempekályhával van megoldva, melyek nincsenek üzemeltetve, mivel az épület használaton kívül van. A nyílászárók öregek, elavultak, hőszigetelő funkciójukat elvesztették. Több helyen sérültek, hiányosak. A falak vakoltak, festettek. A szobák padozata laminált padló, mely felülete egyenetlen. A vizes helyiségek aljzata padlóburkoló kő, falazata csempézett.

Az iskolaépület korábban megvalósult bővítése a szabad zöld területek csökkenését vonta maga után. Így a testnevelés órák ellátása még nehezebb volt, hiszen a 650 tanuló mindennapos testnevelés óráira a következő lehetőségek adódnak: 1 tornaterem, mely mérete alapján tornaszobának minősül, s egy osztály órájának megtartására alkalmas; 1 rossz állapotban lévő műfüves pálya; 1 betonpálya. Ez utóbbi kettő csak száraz idő esetén használható.

Az Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményének épületét 1979-ben építették, a város szélén található Törökzugi lakótelep szomszédságában, az akkori Városi Tanács megbízásából. 2014. szeptember 1. óta a Gyulai Implom József Általános Iskola tagintézményeként működik.

 

Az elmúlt évek jócskán nyomot hagytak az épületen, az 1979-ben modern létesítmény mára erősen megkopott. Fennállása óta nem került sor nagyobb beruházást igénylő munkálatokra, csupán a működéshez szükséges minimális tisztasági meszelések, javítások történtek. Ezeket gyakran társadalmi munkák egészítették ki a szülők részéről.

Mivel sportiskolaként működik a tagintézmény, így a sportolásra rendelkezésre álló infrastrukturális háttér megfelelő, annak fejlesztése majdnem folyamatos volt az elmült évtizedek alatt.

Az intézmény maga egy háromszintes panelépület. Hasznos alapterülete 4134,4m2. 16 osztályterem és 4 szaktanterem (fizika-kémia, természettudományi, informatika, technika) áll az elméleti oktatás rendelkezésére

A nyílászárók nagyon leromlott állapotúak, a lépcsőházaknál üvegtégla biztosítja a természetes fényt. Ezek maguktól szétrobbannak az elhasználódás következtében.

2016. szeptember 1. óta angol nyelv emelt szintű oktatása is folyik az intézményben. Ehhez feltétlenül szükséges egy nyelvi labor létrehozása, mely elektronikai eszközök, asztalok, székek és egyéb tartozékok nélkül elképzelhetetlen.

A fizika-kémia szaktanterem 1979-ben létesült. Mind bútorzata, mind felszereltsége elavult. Ma már nem alkalmas a korszerű oktatás biztosítására.

Vizesblokkok felújítására sem került sor az elmúlt évtizedekben.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

Gyulai Implom József Általános Iskola. Tornaszoba kialakítása: meglévő családi ház jellegű épületen belül kialakítandó tornaszoba. Főbb munkafolyamatok: aljzatbeton-készítés, hideg- és meleg burkolatok készítése, sportpadló beépítése, vakolatjavítási és festési munkálatok, teljes elektromos-hálózat felújítása, vizesblokk felújítása, öltöző kialakítása, meglévő konvektorok leszerelése és új központi fűtés kiépítése, külső nyílászáró csere, belső ajtók cseréje történt meg. Sporteszközök beszerzése valósult meg.

Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Nyelvi szaktanteremben és a természettudományos szaktanteremben: elektromos-hálózat felújítása, gépészet - fűtés korszerűsítése. Vizesblokk felújítása, berendezési tárgyakkal, burkolatcserével, festéssel, fűtési gépészeti berendezések cseréjével, ablakcserével. Gipszkarton álmennyezet készítése. Ablakcsere műanyag kivitelben 3 rétegű üveggel. Üvegtégla bontás, helyette új ablak beépítése. PVC padlóburkolat cseréje. Folyosói szekrények felújítása.

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül, valamint a nyelvi labor bútorzata  és a helyet adó terem is megújúlt.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Délma-Vill Kft. végezte, vállalkozási szerződés keretében, nettó 36.079.101 forint értékben.

 

Gyulai Implom József Általános Iskola


Gyulai Implom József Általános Iskola 5. számú Általános Iskola és Sportiskola tagintézmény


Menü

Navigáció