Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00406

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00406

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00406

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 136 815 256 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

•  a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

•  a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

•   közösségi terek fejlesztése,

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az iskola Fő úti központi épülete egykor árvaház volt, a Hősök úti épületegyüttes valamikor vigadóként működött. Az épületek 100 év fölötti életkorúak, az akkori építéstechnikának köszönhetően nagy belmagasságúak, így fűtésköltségük is jelentős. Az évek óta jelentkező forráshiány miatt az épületeken csupán a szükségszerű állagmegóvási, hibaelhárítási munkák készültek el.

Nincs elegendő és megfelelően felszerelt helyiség a nyelvoktatáshoz, az informatikaoktatáshoz elengedhetetlen csoportbontásokhoz. A természettudományos kompetenciák fejlesztéséhez nem rendelkezik az intézmény szaktanteremmel.

Az iskolában nincs közösségi tér, nincs lehetőség egy-egy közösségi program kulturált megrendezésére, csak a Hősök úti épületben. A Hősök úti iskolaépület az alsó tagozat osztályainak ad helyet, csupán ez felel meg a XXI. századi elvárásoknak, mely a ROP 2.3.1 – Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati program keretében került felújításra, kibővítésre.

Az intézményi szintű, a nevelést-oktatást segítő eszközellátottság eltérő képet mutat. Vannak tantermek, amelyekben rendelkezésre állnak az általános tanári és tanulói szemléltető eszközökön túl alapvető infokommunikációs és audiovizuális eszközök. Ezek beszerzésére az elmúlt években széleskörű pályázati programok kapcsán kerülhetett sor. Sajnos az évek folyamán ezek elavultak, időszerűvé válik a cseréjük. A Hősök úti épület bútorzata megfelelő, a Fő úti épület hat tantermében tanulói asztalok és székek cseréje történt meg a 2016/2017-es tanévben.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

Általános felújítás: tetőtérbeépítés (a tetőtérben helységek kialakítása), tetőtér feljárathoz vasbeton lépcső építése a meglévő fa lépcső helyett. Közösségi tér kialakítása, új természettudományos szaktanterem kialakítása, vizesblokk kialakítása, főépület teljes tetőfelújítása (védett épület), a használaton kívüli kémények bontásával. Folyosók burkolatának cseréje. Elektromos hálózat kiépítése, a felújítási munkákhoz kapcsolódó helyreállítási munkák, lámpatestek cseréjével.

Emelett a projekt keretében  kettő nyelvi laborhoz szükséges IKT eszköz, szükséges speciális szoftver és nyelvi labor bútor is beszerzésre került, valamint a két új nyelvi labornak helyet adó tantermek festése és burkolatának cseréje valósult meg.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a PRO-Békés Kereskedelmi Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 99.702.802 forint értékben.


Menü

Navigáció