Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00403

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00403

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00403

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 31.790.538 forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a  mindennapos  testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához  szükséges infrastruktúra létrehozása,

•  közösségi terek fejlesztése,

•  mindezek által a nevelési-oktatási környezet, és az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a község egyetlen köznevelési intézménye. Tagintézménye a kertészszigeti általános iskola, melyben az alsó tagozatos diákok oktatása valósul meg. Az intézmény Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területéről fogadja a gyerekeket. A bucsai általános iskolában a 60-70 éve épült épületek folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek: minden nyáron tisztasági festéssel igyekeznek az alapvető állagmegóvási feladatokat megvalósítani.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

Sport udvar felújítása meglévő aszfalt burkolat cseréjével, távolugró gödör kiépítése, gumiborítású futópályával, érkező homokgödör kialakításával, gumiszegéllyel.

Parketta padlóburkolat csere, szigetelt aljzatbetonnal, hőszigetelés, szigetelést védő betonnal 2 db tanteremben. PVC padlóburkolat csere 5 db tanteremben, 4 db tanterem kifestése.

Nyelvi labor szaktanterem kialakítása: elektromos belső hálózat felújítása, elavult vezetékek bemérése, cseréje, új lámpatestek felszerelése, a terem kifestése. Eszközbeszerzés: tanulói asztal, tanári asztal, tanulói licenc, tanári licenc, headset, átalakító, hálózati kábel, PC, Switch.

Sporteszközök beszerzése.

Nevelői vizesblokk kialakítása (a tornaszoba mellett folyosóból lett leválasztva).

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Megastruktúra Építőipari és Ingatlanforgalmazási Kft. végezte, vállalkozási szerződés keretében, nettó 13.517.300 forint értékben.


Menü

Navigáció